Opiskelijan talous

Opinto- ja koulumatkatuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Jos asut itsenäisesti voit saada lisäksi yleistä asumistukea. Opintotuen myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, taloudellisen tuen tarve ja olet täyttänyt 17 vuotta. Yleistä asumistukea voit saada myös alle 17-vuotiaana. Opintotukea ja yleistä asumistukea haetaan Kelalta. Opintolainan valtiontakauksen myöntää Kela, jonka saatuasi voita hakea opintolainaa pankista.

Opintojesi on edettävä riittävästi jotta olet oikeutettu opintotukeen. Kela katsoo opintojen etenemisen olevan riittävää, jos opinnoille määritelty päätoiminen opiskeluaika ei olennaisesti ylity. Kela velvoittaa koulutuksen järjestäjää seuraamaan opiskelijan opintojen päätoimisuutta ja edistymistä. Tarvittaessa lähetämme Kelaan valvontailmoituksella tiedon, jos opintojesi eteneminen ei täytä opintotuen saamisen ehtoja.

Opintotukihakemuksia saat opintotoimistosta ja Kelan toimistoista. Voit myös hakea opintotukea verkossa, mikäli sinulla on käytössäsi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakukuukauden alusta.  Näin haet opintotukea.

Koulumatkatukea voit hakea, jos koulumatkasi on yli 10 km ja matkakustannus on yli 54 € kuukaudessa. Koulumatkatukea voi hakea myös työssäoppimispaikalle kulkemiseen. Näin haet koulumatkatukea. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus erilaisiin alennuksiin, esimerkiksi HSL, VR ja Matkahuolto.

Oppisopimusopiskelijan päiväraha

Oppisopimusopiskelija voi saada päivärahaa, jos työnantaja ei maksa palkkaa HOKSissa sovituilta lähiopetuspäiviltä. Päivärahan suuruus on 15 euroa. Se voidaan maksaa korotettuna, jos hakijalla on alaikäisiä huollettavia. Matkakorvausta voidaan maksaa lähiopetuspäiviltä, jos matka oppilaitokseen on yli 10 km. Opiskelija on oikeutettu opiskelijahintaiseen ruokailuun lähiopetuspäiviltä.

Opintososiaaliset edut -hakulomake

Ohje oppisopimusopiskelijan ointososiaalisten etuuksien hakemiseen

Muut tuet

Työttömyysetuudella opiskelu on mahdollista 25 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Lisätietoja saa osoitteesta www.te-palvelut.fi -sivustolta.

Aikuiskoulutustuesta löytyy tietoa Työllisyysrahastosta, www.tyollisyysrahasto.fi