Opinnoista eroaminen

Keskeyttäminen

Jos koet ettei opiskelu suju tai opiskelu ei vain sovi tämän hetkiseen elämäntilanteeseesi, ota asia puheeksi vastuuopettajan kanssa tai ole suoraan yhteydessä kuraattoriin tai opinto-ohjaajaan. Tilanne pyritään selvittämään yhdessä etsimällä erilaisia vaihtoehtoja opintojen jatkamiseen. Tarvittaessa voidaan opinnot myös keskeyttää sovituksi ajaksi.

Eroaminen

Jos harkitset opintojen lopettamista kokonaan, on sinun myös ensin keskusteltava kuraattorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Päädyit sitten opintojen keskeyttämiseen tai eroamiseen, on se aina tehtävä kirjallisesti. Keudan ero-/keskeytyslomakkeen saat joko opinto-ohjaajalta tai kuraattorilta. Jos olet alle 18-vuotias, on myös huoltajan allekirjoitettava ero-/ keskeytysilmoitus. Otathan huomioon että keskeytyksen aikana tai opinnoista erottuasi, et ole oikeutettu opintososiaalisiin etuihin kuten opinto- ja koulumatkatukeen. Jos olet oppivelvollinen, ennen ero-/keskeytysilmoituksen tekemistä, sinulle etsitään toinen paikka, missä voit suorittaa oppivelvollisuutesi loppuun. Lisätietoja oppivelvollisuudesta.

Täysi-ikäisenä opiskelijana, kun sinulla on jo tutkinto tai työpaikka olemassa, voit saada ero- tai keskeytyslomakkeen opintotoimistosta. Ole yhteydessä oman opintotoimistosi koulutusassistenttiin tai toimiston yhteiseen osoitteeseen opintotoimisto@keuda.fi

Eronneeksi katsominen

Jos olet opinnoista pois ilmoittamatta ja ilman pätevää syytä pidemmän aikaa, eivätkä opintosi tämän vuoksi etene, lähetetään sinulle asiasta tiedotekirje. Ole kirjeen saatuasi mahdollisimman pian yhteydessä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin ja tule sopimaan opintojen jatkamisesta tai mahdollisesta keskeyttämisestä/opinnoista eroamisesta. Jos et tule viimeistään Tiedotekirje 2. saatuasi määräaikaan mennessä sopimaan opinnoista, viedään asia koulutusjohtajalle. Koulutusjohtaja voi katsoa sinut eronneeksi. Tätä ennen saat koulutusjohtajan kutsun kuulemistilaisuuteen. Jos olet alle 29-vuotias, ilmoitamme opintojesi päättymisestä eronneeksi katsomisen vuoksi asuinpaikkakuntasi etsivään nuorisotyöhön. Jos olet oppivelvollinen, ilmoitamme asiasta asuinkuntasi oppivelvollisuuden valvonta vastuussa olevalle viranomaiselle.