Opintojen keskeytyminen

Keskeyttäminen

Jos koet, ettei opiskelu suju tai opiskelu ei vain sovi tämän hetkiseen elämäntilanteeseesi, ota asia puheeksi vastuuopettajan kanssa tai ole suoraan yhteydessä kuraattoriin tai opinto-ohjaajaan. Tilanne pyritään selvittämään etsimällä yhdessä erilaisia vaihtoehtoja opintojen jatkamiseen. Tarvittaessa opinnot voidaan myös keskeyttää sovituksi ajaksi.

Eroaminen

Jos harkitset opintojen lopettamista kokonaan, on sinun  ensin keskusteltava kuraattorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Päädyit sitten opintojen keskeyttämiseen tai eroamiseen,  on se aina tehtävä kirjallisesti. Keudan ero-/keskeytyslomakkeen saat joko opinto-ohjaajalta tai kuraattorilta. Jos olet alle 18-vuotias, myös huoltajan on allekirjoitettava ero-/ keskeytysilmoitus. Otathan huomioon, että keskeytyksen aikana tai opinnoista erottuasi, et ole oikeutettu opintososiaalisiin etuihin kuten opinto- ja koulumatkatukeen. Jos olet oppivelvollinen, sinulle etsitään ennen ero-/keskeytysilmoituksen tekemistä toinen paikka, missä voit suorittaa oppivelvollisuutesi loppuun. Lisätietoja oppivelvollisuudesta.

Opiskelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun ilmoitus saapuu koulutuksen järjestäjälle. Takautuvasti et voi siis erota.

Eronneeksi katsominen

Jos olet pois opinnoista ilmoittamatta ja ilman pätevää syytä pidemmän aikaa, eivätkä opintosi tämän vuoksi etene, lähetetään sinulle asiasta tiedotekirje. Ole kirjeen saatuasi mahdollisimman pian yhteydessä vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin ja tule sopimaan opintojen jatkamisesta tai mahdollisesta keskeyttämisestä/opinnoista eroamisesta. Jos et tule viimeistään Tiedotekirje 2. saatuasi määräaikaan mennessä sopimaan opinnoista, viedään asia koulutusjohtajalle. Koulutusjohtaja voi katsoa sinut eronneeksi. Tätä ennen saat koulutusjohtajan kutsun kuulemistilaisuuteen. Jos olet alle 29-vuotias, ilmoitamme opintojesi päättymisestä eronneeksi katsomisen vuoksi asuinpaikkakuntasi etsivään nuorisotyöhön. Jos olet oppivelvollinen, ilmoitamme asiasta asuinkuntasi oppivelvollisuuden valvontavastuussa olevalle viranomaiselle.