Opiskelijan talous

Opiskelijan etuudet

Opiskelijana voit saada erilaisia etuuksia, joiden avulla voit rahoitta opiskelujasi. Tilanteestasi riippuen voit hakea opintotukea, koulumatkatukea, oppisopimusopiskelijan opintososiaalisia etuuksia, työttömyyskorvausta tai aikuiskoulutustukea. Lue lisää eri vaihtoehdoista alta.

Opinto- ja koulumatkatuki

Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Jos asut itsenäisesti voit saada lisäksi yleistä asumistukea. Opintotuen myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, taloudellisen tuen tarve ja olet täyttänyt 17 vuotta. Yleistä asumistukea voit saada myös alle 17-vuotiaana. Opintotukea ja yleistä asumistukea haetaan Kelalta. Opintolainan valtiontakauksen myöntää Kela, jonka saatuasi voita hakea opintolainaa pankista.

Opintojesi on edettävä riittävästi jotta olet oikeutettu opintotukeen. Kela katsoo opintojen etenemisen olevan riittävää, jos opinnoille määritelty päätoiminen opiskeluaika ei olennaisesti ylity. Kela velvoittaa koulutuksen järjestäjää seuraamaan opiskelijan opintojen päätoimisuutta ja edistymistä. Tarvittaessa lähetämme Kelaan valvontailmoituksella tiedon, jos opintojesi eteneminen ei täytä opintotuen saamisen ehtoja.

Opintotukihakemuksia saat opintotoimistosta ja Kelan toimistoista. Voit myös hakea opintotukea verkossa, mikäli sinulla on käytössäsi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakukuukauden alusta.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen myöntäminen:

Olet oppivelvollinen ja kuulut maksuttomaan koulutukseen (olet päättänyt peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen. Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen)
Koulumatkasi on vähintään 7 km yhteen suuntaan, koulumatka on lyhyin reitti kodin ja oppilaitoksen välillä.


Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut
Koulumatkasi on vähintään 10 km yhteen suuntaan ja kuukausittainen matkakustannus on yli 54 euroa kuukausittain.
Koulumatkatukea voi hakea myös työssäoppimispaikalle kulkemiseen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus erilaisiin alennuksiin koulumatkaasi varten:

Oppisopimusopiskelijan opintososiaaliset etuudet

Sinulla oikeus saada opintososiaalisia etuuksia, jos olet oppisopimusopiskelija ja opiskelu oppilaitoksen lähipäivissä tai verkko-opinnoissa aiheuttaa sinulle ansionmenetystä. Lisäksi voit hakea matkakorvausta, mikäli oppilaitoksessa tapahtuva opiskelu edellyttää matkustamista yli 10 kilometriä kotoa tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle (oppivelvollisilla raja on 7 km). Lisätietoa saat alla olevasta ohjeesta. 

Muut tuet

Työttömyysetuus

Työttömyysetuudella opiskelu on mahdollista 25 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Työttömyysetuuden ehdoista ja määrästä voit lukea lisää Työmarkkinatori-sivustolta: www.tyomarkkinatori.fi.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on etuus, jolla tuetaan työntekijän tai yrittäjän ammatillista kehittymistä opintojen kautta. Työntekijät ja yrittäjät voivat hyödyntää aikuiskoulutustukea uransa aikana yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan, yhdessä tai useammassa erässä. Tuen avulla voi opiskella kokonaisia tutkintoja tai lyhyempiä koulutuksia. Aikuiskoulutustuesta voit lukea lisää Työllisyysrahaston sivuilta: www.tyollisyysrahasto.fi.

Opiskelumaksut ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Koulutuksen opiskelumaksu näkyy jokaisen koulutuksen sivulla. Osa koulutuksista toteutetaan vain oppi- tai koulutussopimuksella, jolloin koulutus on maksutonta. Oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa opiskelijan maksuosuus on koko tutkinnossa 200–800 euroa ja tutkinnon osassa 50–250 euroa. Valtio rahoittaa loppuosan. Perustutkinnot ovat aina maksuttomia.

Hinta kattaa valtionosuusrahoituksen yli menevät kustannukset. Opiskelumaksu laskutetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä opintojen alettua. Yli 300 euron opiskelumaksut laskutetaan kahdessa erässä. Oppivelvollisilta ei peritä opiskelumaksua. Opiskelumaksua ei palauteta. Opintojen aloituksen voi perua veloituksetta ennen opintojen sovittua aloitusta.