Opiskelijan talous

Opinto- ja koulumatkatuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Jos asut itsenäisesti voit saada lisäksi yleistä asumistukea. Opintotuen myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, taloudellisen tuen tarve ja olet täyttänyt 17 vuotta. Yleistä asumistukea voit saada myös alle 17-vuotiaana. Opintotukea ja yleistä asumistukea haetaan Kelalta. Opintolainan valtiontakauksen myöntää Kela, jonka saatuasi voita hakea opintolainaa pankista.

Opintojesi on edettävä riittävästi jotta olet oikeutettu opintotukeen. Kela katsoo opintojen etenemisen olevan riittävää, jos opinnoille määritelty päätoiminen opiskeluaika ei olennaisesti ylity. Kela velvoittaa koulutuksen järjestäjää seuraamaan opiskelijan opintojen päätoimisuutta ja edistymistä. Tarvittaessa lähetämme Kelaan valvontailmoituksella tiedon, jos opintojesi eteneminen ei täytä opintotuen saamisen ehtoja.

Opintotukihakemuksia saat opintotoimistosta ja Kelan toimistoista. Voit myös hakea opintotukea verkossa, mikäli sinulla on käytössäsi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakukuukauden alusta. Näin haet opintotukea (Kela.fi).

Koulumatkatukea voit hakea;
olet oppivelvollinen ja kuulut maksuttomaan koulutukseen (olet päättänyt peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen. Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen) koulumatkasi on vähintään 7 km yhteen suuntaan, koulumatka on lyhyin reitti kodin ja oppilaitoksen välillä.
Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut
Koulumatkasi on vähintään 10 km yhteen suuntaan ja kuukausittainen matkakustannus on yli 54 euroa kuukausittain.
Koulumatkatukea voi hakea myös työssäoppimispaikalle kulkemiseen.
Näin haet koulumatkatukea (Kela.fi).

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus erilaisiin alennuksiin koulumatkaasi varten
HSL; n opiskelija-alennuksen saat lataamalla HSL-sovelluksen Opiskelija-alennus | Alennusryhmät | Liput ja hinnat | HSL.fi
VR;n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksia saat vain liittymällä opiskelijajärjestöihin
Opiskelijakortti – SAKKI (sakkiry.fi) tai OSKU ry | Onnellisten amisten puolesta!

Oppisopimusopiskelijan päiväraha

Oppisopimusopiskelija voi saada päivärahaa, jos työnantaja ei maksa palkkaa HOKSissa sovituilta lähiopetuspäiviltä. Päivärahan suuruus on 15 euroa. Se voidaan maksaa korotettuna, jos hakijalla on alaikäisiä huollettavia. Matkakorvausta voidaan maksaa lähiopetuspäiviltä, jos matka oppilaitokseen on yli 10 km.

Opiskelija on oikeutettu opiskelijahintaiseen ruokailuun lähiopetuspäiviltä, katso tästä linkistä

Opintososiaaliset edut -hakulomake [DOC]

Ohje oppisopimusopiskelijan opintososiaalisten etuuksien hakemiseen [PDF]

Opiskelumaksut ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Koulutuksen opiskelumaksu näkyy jokaisen koulutuksen sivulla. Osa tutkinnoista on ilmaisia, jolloin maksuttomuudesta on maininta koulutuksen sivulla. Opiskelijan maksuosuus on koko tutkinnossa 150–750 euroa ja tutkinnon osassa 80–200 euroa. Valtio rahoittaa loppuosan. Opiskelumaksu on sama oppisopimusopiskelijalle. Perustutkinnot ovat aina maksuttomia.

Hinta kattaa valtionosuusrahoituksen yli menevät kustannukset. Opiskelumaksu laskutetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä opintojen alettua. Yli 300 euron opiskelumaksut laskutetaan kahdessa erässä. Oppivelvollisilta ei peritä opiskelumaksua. Opiskelumaksua ei palauteta, mikäli opinnot keskeytyvät. Opintojen aloituksen voi perua veloituksetta ennen opintojen sovittua aloitusta.

Muut tuet

Työttömyysetuudella opiskelu on mahdollista 25 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Lisätietoja saa osoitteesta www.te-palvelut.fi -sivustolta.

Aikuiskoulutustuesta löytyy tietoa Työllisyysrahastosta, www.tyollisyysrahasto.fi