Opiskeluhuolto-suunnitelma

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Keudassa opiskeluhuolto on toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Keudan opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty yhdessä opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstön kanssa. Opiskelijakunta Kuomalla ja sitä kautta myös huoltajilla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa tähän suunnitelmaan.

Tutustu Keudan opiskeluhuoltosuunnitelmaan