Tukea opiskeluun

Erityinen tuki

Opiskelijana sinulla on oikeus ohjaukseen ja tukeen opinnoissasi. Erityisopettajien yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta. Erityisopettajien lisäksi opinto-ohjaajat, ammattiohjaajat ja kaikki opettajat ovat tukenasi. Keudaattori-tukipaja tarjoaa yksilöllistä tukea esimerkiksi verkkokurssien tekemiseen ja puuttuvien suoritusten opiskeluun. Voit saada tukea myös työpaikalla järjestettävään oppimiseen.

Sinulla on mahdollisuus saada monipuolista tukea opintojesi edistämiseksi. Erityisen tuen tarve tunnistetaan opintojen eri vaiheissa ja onkin tärkeää, että opiskelijana olet itse aktiivinen tuen tarpeen kertomisessa. Erityinen tuki Keudassa voi olla esimerkiksi erityisopettajan tarjoamaa samanaikais- tai yksilöopetusta, yksilöityjä tehtäviä tai erityisiä apuvälineitä. Keudan jokaisessa toimipisteessä toimii erityisestä tuesta vastaava henkilö (ERVA), jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja arvioida erityisen tuen järjestelyjä opiskelijalähtöisesti.

Jos tarvitset tukea opintoihisi esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi, sinulle voidaan tehdä erityisen tuen suunnitelma, joka on osa HOKSia (henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa). Erityisen tuen suunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan, vastuuopettajan ja erityisopettajan kanssa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja on myös mukana erityisen tuen päätöstä tehtäessä ja suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmassa sovitaan tarvittavista tukitoimista, jotta opiskelusi etenevät. Erityisen tuen koordinaattorina toimii Marjo Liete (marjo.liete@keuda.fi) p. 050 4419925.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA)

Osana tutkintokoulutusta (osatutkinto, PT, AT ja EAT) sinulle voidaan  tutkinnon perusteissa määrätyn lisäksi järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen tarkoituksena on, että hankit sellaista osaamista, joka antaa edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen ja osoittaa osaamisesi näytössä tai muulla tavoin. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan yksilöllisesti. Sovitut opinnot kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Keuda tarjoaa opiskeluvalmiuksia tukevina opintoina:

  • Suomi toisena kielenä valmiuksien vahvistaminen
  • Suomi äidinkielenä valmiuksien vahvistaminen
  • Vieraiden kielten valmiuksien vahvistaminen
  • Matemaattisten valmiuksien vahvistaminen
  • Tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien vahvistaminen
  • Työelämä- ja urasuunnitteluvalmiuksien vahvistaminen
  • Arjen- ja elämänhallintataitojen vahvistaminen (lisätään Studentaan)

Opintoja voidaan tarjota limittäisenä, moduuli- tai intensiiviopvana.  Voit osallistua opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan. Opintojen kirjaamisesta opiskelijan HOKSiin vastaa oma vastuuopettajasi.

Erityisopettajien yhteystiedot toimipisteittäin

Sibeliuksenväylä 55
04410 Järvenpää

Tuula Pitkänen
050 415 0671
tuula.pitkanen@keuda.fi

Wärtsilänkatu 7
04410 Järvenpää

Miia Niskakoski
040 174 5355
miia.niskakoski@keuda.fi

Irkka Airola
040 539 2887
irkka.airola@keuda.fi

Teija Niemi (laaja-alainen erityisopettaja)
050 473 0919
teija.niemi@keuda.fi

Keskikatu 3
04200 Kerava

Anne Berg
040 615 8674
anne.berg@keuda.fi

Minna Nylund (laaja-alainen erityisopettaja)
040 153 5050
minna.nylund@keuda.fi

Sarviniitynkatu 9
04200 Kerava

Noora Paakki
040 174 4588
noora.paakki@keuda.fi

Kati Metsätalo (laaja-alainen erityisopettaja)
040 484 0778
kati.metsatalo@keuda.fi

Lasse Pihanen (laaja-alainen erityisopettaja)
040 357 2631
lasse.pihanen@keuda.fi

Miia Walli
miia.walli@keuda.fi

Tavoitettavissa ma-pe sähköpostitse, Teamsilla ja puhelimitse (myös Whatsapp)

Lukkarinpolku 2
04600 Mäntsälä

Sari Aro
040 174 5446
sari.aro@keuda.fi

Tavoitettavissa ma-pe puhelimitse (myös WhatsApp), sähköpostitse ja Teamsilla

Saaren kartano
Paroninkuja
04920 Saarentaus

Teija Olenius
0504150842
teija.olenius@keuda.fi

Tuija Nordström
tuija.nordstrom@keuda.fi

Lopentie 20
01860 Nurmijärvi

Liisa Hoffrèn-Suhonen
050 441 9913
liisa.hoffren-suhonen@keuda.fi

Senja Laakso
050 434 4127
senja.laakso@keuda.fi

Sipoon Enter
Iso Kylätie 14
04130 Sipoo

Saila Tikanoja
050 439 7367
saila.tikanoja@keuda.fi

Tavoitettavissa sähköpostitse, Teamsillä, viesteillä, whatsappilla ja puhelimitse ma- to.

Kirkkotie 31
04310 Tuusula

Marikka Inkala
050 4150 860
marikka.inkala@keuda.fi

Marika Hårdh (laaja-alainen erityisopettaja)
050 473 0605
marika.hardh@keuda.fi

Pekka Halosen akatemia
Kansanopistontie 60
04380 Tuusula

Elina Savukoski
050 415 0799
elina.savukoski@keuda.fi
erityisopettaja.pha@keuda.fi

Christina Holmlund
050 415 0945
christina.holmlund@keuda.fi
erityisopettaja.pha@keuda.fi

Kaisa Pöyskö (laaja-alainen erityisopettaja)
050 473 0843
kaisa.poysko@keuda.fi