Toimintamalli

Toimintamalli

Osuuskunta Yrittämön jäsen toimii oma aloitteisesti ja yrittäjämäisesti asiakassuhteissa. Jäsenen kanssa tehdään puitetyösopimus, joka on voimassa koko jäsenyyden ajan. Osuuskunnan jäsen saa henkilökohtaisen projektinumeron, jonka avulla kohdistetaan kaikki jäsenen tulot ja menot kirjanpitoon. Jäsen maksaa osuuskunnalle laskutuksen perusteella 10 % asioiden hallinnointikorvausta. Tiedot ovat jäsenen nähtävissä koko ajan yhteisessä pilvipalvelussa.

Asiakkaan hyväksyttyä Osuuskunta Yrittämön / jäsenen antaman työ-/palvelutarjouksen, tehdään työn/palvelun suorittamisen ajaksi jäsenelle urakkatyösopimus. Palkka muodostuu euromäärästä, joka jää jäljelle kulujen ja työnantajamaksujen pidätyksen jälkeen asiakkaan maksamasta kokonaissummasta. Osuuskunta on ennakkoperintärekisterissä ja arvonlisäverovelvollinen, joten yksityistalousasiakkaat voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen omassa verotuksessaan.

YRITTAeMOen prosessikaavio jaesenyysYRITTAeMOen prosessikaaviot tietoa pieni

 

Katso ansaintalogiikka täältä ohjekirja sivu 8.

Osuuskunta Yrittämö on työnantajana vastuussa lakisääteisestä työntekijäjäsentensä vakuuttamisesta. Lisäksi jäsenet ovat vakuutetut työ-/palvelutehtävässään vastuuvakuutuksella, joka korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutetun vahingon.