Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Yhteiset tutkinnon osat eli ytot

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy 35 osaamispistettä yhteisiä tutkinnon osia eli yto-opintoja. Yhteiset tutkinnon osat muodostuvat seuraavasti:

Pakolliset

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osaamispistettä
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osaamispistettä
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osaamispistettä

Valinnaiset

  • 9 osaamispistettä

Mihin yto-opintoja tarvitaan?

  • Tukea ammatillisiin opintoihin​
  • Valmiuksia jatko-opintoihin​
  • Osaamista työelämää varten​
  • Yleissivistyksen vuoksi

Miten yto-opintoja voi opiskella?

Osaamo

Verkko-opinnot

  • Sovi vastuuopettajan kanssa ja ilmoittaudu yto-opettajalle: Verkko-opiskelu

Keudaattori

  • Tukea opintoihin, yksilölliset polut

Räätälöidyt integrointitoteutukset

Räätälöidyt työelämätoteutukset

Vaihtuvat valinnaistoteutukset

 

Sovi HOKS-keskustelussa vastuuopettajasi kanssa, miten opiskelet yto-opintoja. Lisätietoja yto-opinnoista saat toimipisteesi yto-opettajilta ja vastuuopettajaltasi.