Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämän hetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta turvallisuusalan tutkintokoulutusta varten.

Turvallisuusalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku: Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Terveydelliset vaatimukset tekniikan alalla

Terveydelliset vaatimukset tekniikan alalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämän hetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta turvallisuusalan tutkintokoulutusta varten.

Turvallisuusalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku: Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämänhetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutusta varten.

Sosiaali- ja terveysalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
 • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
 • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
 • päihdeongelma tai -riippuvuus (alkoholi, huumeet)

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Vammaisalan ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku : Terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla (sisältää sosiaali- ja terveysalan)

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Terveydelliset vaatimukset kasvatus- ja ohjausalalla

Terveydelliset vaatimukset kasvatus- ja ohjausalalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämän hetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta turvallisuusalan tutkintokoulutusta varten.

Turvallisuusalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku: Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Terveydelliset vaatimukset kuljetuspalveluiden alalla

Terveydelliset vaatimukset kuljetuspalveluiden alalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämänhetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta kuljetuspalvelut-alan tutkintokoulutusta varten.

Kuljetuspalvelut-alan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Kuljetusalan ammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku : Terveydelliset vaatimukset kuljetuspalvelut-alalla

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkistetaan kesäkuussa. Kaikille opiskelupaikan saaneille lähetetään valintakirje ja tietoa alkaviin opintoihin liittyen. Julkaisuluvan antaneiden nimet julkaistaan Keudan nettisivuilla.

Opetushallitus lähettää opiskelemaan valituille sähköpostin yhteishaussa annettuun osoitteeseen. Viestissä on linkki, jonka kautta opiskelupaikan pääsee ottamaan vastaan Opintopolussa ilman erillistä tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräpäivään mennessä. Tämän jälkeen vahvistamattomat paikat täytetään varasijoilta.

Opiskelemaan valituille ja heidän huoltajilleen lähetetään lisäksi sähköpostilla tervehdys Keudasta, missä muistutetaan muun muassa opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Varasijoilta kesän aikana nousevat hakijat saavat viestin sekä Opetushallitukselta että Keudasta.

Kielikokeet

Kielikokeet

Kielikoe järjestetään kaikille yhteishaun hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kutsu kielikokeeseen lähetetään sähköpostilla. Pyydämme lähettävien koulujen opinto-ohjaajia lähettämään tiedon niistä hakijoista, joiden s2-arvosana on 7 tai korkeampi Keudan Hakeutumispalveluihin turvapostin kautta osoitteeseen yhteishaku@keuda.fi.

Mikäli kielikokeeseen ei osallistu, tulee hakijalle hylkäävä päätös Opintopolkuun.

Ulkomaisella todistuksella hakevat ohjautuvat Opintopolussa harkinnanvaraisen haun hakijoiksi, ja heidän tulee toimittaa harkinnanvaraisen haun liitteenä ulkomainen todistuksensa ja mahdolliset suomen kielitaitotodistukset.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Järjestämme pääsykokeen ja ennakkotehtävän Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun osaamisalalle hakeville. Yhteishaun hakijat saavat kutsun sähköpostitse hakuajan loppuun mennessä. Ennakkotehtävän ja pääsykokeen ohjeistus julkaistaan tällä sivulla ja Opintopolussa tammikuussa 2022.

Muihin koulutuksiimme ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita.

Harkinnanvarainen haku

Harkinnanvarainen haku

Yhteishaun harkintaan perustuvassa haussa voi hakea oppimisvaikeuksiin, sosiaalisiin syihin, koulutodistusten puuttumiseen, todistusten vertailuvaikeuksiin tai riittämättömään tutkintokielen kielitaitoon vedoten. Keudassa ei ole määritelty tiettyjä liitteitä, joita vaaditaan, vaan hakija toimittaa liitteet oman harkinnan mukaan. Liitteillä perustellaan harkinnanvaraisuus.

 

Liitteet toimitetaan yhteishaun hakuajan loppuun mennessä postitse. Liitäthän mukaan kopion yhteishaun hakemuksesta.

 

Liitteet lähetetään postitse osoitteella:

 

Harkinnanvarainen haku

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Keudan Hakeutumispalvelut

Keskikatu 3

04200 Kerava

 

Lisätietoa yhteishausta

Huoltajan tietopankki yhteishausta

Huoltajan tietopankki yhteishausta

Opiskelemalla ammatillisen perustutkinnon nuori saa kattavan ammatillisen perusosaamisen. Perustutkinnosta nuori voi jatkaa joko suoraan työelämään tai syventämään osaamistaan korkeakouluopintoihin. Osaamista on mahdollista laajentaa myös muilla ammatillisilla koulutuksilla.