Ennakkotehtävät Pekka Halosen akatemiassa

Ennakkotehtävät Pekka Halosen akatemiassa

Jatkuvan haun ennakkotehtävät ja yksilöhaastattelu

Pekka Halosen akatemian Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon jatkuvan haun hakijat kutsutaan ohjauspäivään, joka koostuu ennakkotehtävistä ja yksilöhaastattelusta.

Ohjauspäiväkutsu tulee sinulle sähköpostitse sen jälkeen, kun olet hakenut kyseiseen tutkintoon. Ennakkotehtävät tehdään vasta sen jälkeen, kun olet saanut ohjauspäiväkutsun. Jos et osallistu haastatteluun, tee ennakkotehtäviä ja palauta niitä ohjeiden mukaisesti, et voi tulla valituksi kyseiseen koulutukseen.

Yksilöhaastattelu

Ohjauspäivän yksilöhaastattelu (20 min) tapahtuu Pekka Halosen akatemiassa sinulle sähköpostitse ilmoitettuna päivänä.

Ennakkotehtävät

Tehtävissä arvioidaan hakijan suuntautumista alalle sekä kuvallisen ilmaisun lähtötasoa. Tee kaikki alla olevat ennakkotehtävät 1, 2 ja 3 ja palauta ne ohjeiden mukaan.

Tehtävä 1 – Kohtaaminen

Havainnoi ympäristöäsi ja siellä liikkuvia ihmisiä ja asioita. Ota kontakti. Tee havaintojesi perusteella kuvapari teemalla Kohtaaminen. (Kuvapari = kaksi kuvaa, joilla on selkeä yhteys toisiinsa.)

Välineet ja puitteet:

Vapaasti valitsemallasi tekniikalla. Valitsemasi tekniikka voi olla esimerkiksi piirustus, maalaus, kollaasi tai valokuva.

Arvioitavat asiat:

Kuvallisen ilmaisun taito, kuvallinen kerronta ja ympäristön hahmottaminen 0-2 p

Tehtävä 2 – Paratiisi

Tee kuva omasta paratiisistasi.

Paratiisit ovat usein ihanteellisia elinympäristöjä, jotka ovat esteettisiä, yltäkylläisiä, onnellisia ja vaarattomia. Mieti mikä on oma paratiisisi ja miltä se näyttää. Voit sijoittaa kuvaan myös itsesi.

Välineet ja puitteet:

Vapaasti valitsemallasi tekniikalla. Valitsemasi tekniikka voi olla esimerkiksi piirustus, maalaus, kollaasi tai valokuva.

Arvioitavat asiat:

Kuvallisen hahmottamisen kyky, kuvallinen kerronta, kuvallisen ilmaisun taito, ideointikyky 0–2 p

Tehtävä 3 – Työnäytekansio

Kokoa osaamistasi ja alalle suuntautumistasi esittelevä työnäytekansio. Liitä työnäytekansioon esimerkiksi 3–8 kuvaa aiemmin tekemistäsi kuvallisista töistä (esim. kuvataiteen harjoitustöistä tai kuvallisen alan työtehtävistä). Työt voivat esimerkiksi olla piirroksia, maalauksia, valokuvia, digitaalisesti toteutettuja töitä, kollaaseja, jne.

Liitä kansioon näytetöiden lisäksi lyhyt teksti, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä toiveita ja tavoitteita sinulla on opinnoille?
 • Kerro lyhyesti yhdestä työkansioon valitsemastasi teoksesta / kuvasta ja sen tekoprosessista tai ideasta.

Välineet ja puitteet:

Sähköinen työnäytekansio, jonka kokoat yhdeksi tiedostoksi.

Arvioitavat asiat:

Visuaalisen kulttuurin ymmärrys ja alalle suuntautuminen 0-2 p

Ennakkotehtävien palautusohjeet

Ennakkotehtävät tulee palauttaa viimeistään haastattelupäivää edeltävänä perjantaina klo 15.00 sähköpostitse osoitteeseen phahaku@keuda.fi.

Tehtävät tulee lähettää pdf, jpg tai tiff -tiedostoina. Mikäli työsi ovat maalauksia tai piirustuksia, ota niistä valokuva tai skannaa ne. Nimeä tiedostot etunimi.sukunimi_tehtävänumero (esimerkiksi maija.meikalainen_1). Maksimikoko sähköpostin liitetiedostoille on yhteensä 10Mt.

Mikäli haluat esittää saman tehtävän myös alkuperäisessä tiedostomuodossaan tai -koossaan, voit ilmoittaa sähköpostiviestissäsi nettiosoitteen, jossa tehtävää voi katsoa.

Arviointi

Haastattelu arvioidaan asteikolla 0-4 p ja ennakkotehtävät asteikolla 0-6 p, yhteensä 0-10 p.

Ennakkotehtävät ovat osa ohjauspäivää ja niitä käytetään haastattelussa. Ohjauspäivässä arvioidaan hakijan kuvallisen hahmottamisen kykyä ja kuvallista ilmaisua, ideointikykyä, kuvallista kerrontaa ja alalle suuntautumista.

Voit saada 1–10 pistettä hyväksytystä pääsykokeesta. Jos saat hylätyn pääsykoetuloksen (0 pistettä, ei osallistunut kokeeseen tai tehtävät ovat puutteelliset) sinua ei voida valita koulutukseen.

Alin hyväksytty pistemäärä on 1.

Ohjauspäivän osa-alueet

Haastattelu (kesto n. 20 minuuttia)

Pisteytys: 0-4 p

Mitattavat asiat: Motivaatio, alalle suuntautuneisuus ja vuorovaikutustaidot

Ennakkotehtävä 1 – Kohtaaminen

Pisteytys: 0-2 p

Mitattavat asiat: Kuvallisen ilmaisun taito, kuvallinen kerronta ja ympäristön hahmottaminen

Ennakkotehtävä 2 – Paratiisi

Pisteytys: 0-2 p

Mitattavat asiat: Kuvallisen hahmottamisen kyky, kuvallinen kerronta, kuvallisen ilmaisun taito, ideointikyky

Ennakkotehtävä 3 – Työnäytekansio

Pisteytys: 0-2 p

Mitattavat asiat: Visuaalisen kulttuurin ymmärrys ja alalle suuntautuminen

Kysymykset tehtäviin liittyen

Pekka Halosen akatemian opintotoimisto
Koulutusassistentti
Marjo Dahlsten
050 309 9649
marjo.dahlsten@keuda.fi

Yhteystiedot

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Sivu päivitetty 13.5.2022

Hakeutumispalvelut

Hakeutumispalvelut

Palvelemme sinua kaikissa hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä!

Hakeutumiskoordinaattori neuvoo sinua, kun tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen tai sopivan koulutuksen valitsemiseen. Palvelemme sähköpostitse, puhelimitse ja chatissä pääsääntöisesti ma-pe klo 9-14. Sinun on mahdollista myös varata henkilökohtainen ohjausaika.

Jokaisen koulutuksen sivulla on yhteyshenkilö, joka osaa kertoa tarkemmin juuri siitä koulutuksesta. Ole yhteydessä ja kysy rohkeasti lisää!

Hakijan tärkeät linkit

Hakijalle Koulutukset

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Hakuneuvonta

Kaikissa hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä Hakeutumispalveluiden puoleen.

p. 09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Oppisopimusneuvonta

Keudan nettisivuilta löydät ohjeet oppisopimukseen hakeutumiseen. Voit myös soittaa oppisopimusneuvontaan, mikäli jokin hakemisessa askarruttaa. Neuvomme sekä hakijoita, yrittäjiä että oppisopimuksesta kiinnostuneita työnantajia. Kesäaikana palvelemme mahdollisuuksien mukaan.

p. 09 2738 3770

Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämän hetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta turvallisuusalan tutkintokoulutusta varten.

Turvallisuusalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku: Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Terveydelliset vaatimukset tekniikan alalla

Terveydelliset vaatimukset tekniikan alalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämän hetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta turvallisuusalan tutkintokoulutusta varten.

Turvallisuusalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku: Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämänhetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutusta varten.

Sosiaali- ja terveysalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
 • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
 • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
 • päihdeongelma tai -riippuvuus (alkoholi, huumeet, lääkkeet, sekakäyttö)

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Vammaisalan ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku : Terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla (sisältää sosiaali- ja terveysalan)

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Terveydelliset vaatimukset kasvatus- ja ohjausalalla

Terveydelliset vaatimukset kasvatus- ja ohjausalalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämän hetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta turvallisuusalan tutkintokoulutusta varten.

Turvallisuusalan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Turvallisuusalan ammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku: Terveydelliset vaatimukset turvallisuusalalla

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Terveydelliset vaatimukset kuljetuspalveluiden alalla

Terveydelliset vaatimukset kuljetuspalveluiden alalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilaasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

T-todistus tämänhetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa antamasi tiedon perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Sinun tulisi tällöin toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten.

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta kuljetuspalvelut-alan tutkintokoulutusta varten.

Kuljetuspalvelut-alan tutkintojen terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Yllä mainitut vaatimukset koskevat seuraavia Keudan tarjoamia tutkintoja:

 • Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Kuljetusalan ammattitutkinto

Lähteet

Opintopolku : Terveydelliset vaatimukset kuljetuspalvelut-alalla

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje

Tilaa ohjaushenkilöstölle suunnattu Koulutusuutiset-uutiskirje

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Koulutusuutiset-uutiskirjeen teemat liittyvät hakeutumiseen ja opiskeluun Keudassa. Koulutusuutiset voi tilata kuka tahansa, mutta parhaiten se palvelee ohjauksen parissa työskenteleviä. Tilaa nyt ja vinkkaa myös muille työyhteisössäsi!

Samalla lomakkeella voit tilata myös Keudan alumnien uutiskirjeen.

Ole hyvä ja täytä alla oleva lomake liittyäksesi postituslistalle.

TilauslomakeJaa sivu

Opinto- ja uraohjaus ennen hakeutumista

Opinto- ja uraohjaus ennen hakeutumista

Kaipaatko apua koulutuksen valintaan?

Mietitkö itsellesi sopivaa koulutusalaa? Haluatko keskustella sinulle sopivista Keudan koulutuksista? Millaisia urasuunnitelmia sinulla on? Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, niin etsitään yhdessä elämäntilanteeseesi sopivia koulutusvaihtoehtoja Keudan monipuolisesta tarjonnasta.

Peruskoulun päättävät hakijat saavat opinto-ohjausta oman koulunsa opinto-ohjaajalta.

Kysy lisää!

Aikio Tuire

Opinto-Ohjaaja

+358 401 744 489

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Osallistuminen verkkokoulutukseen

Osallistuminen verkkokoulutukseen

Keuda Koulutuspalvelut Oy:n verkkokoulutukset toteutetaan joko Microsoft Teamsin tai Zoomin välityksellä. Tieto siitä, kumpaa sovellusta käytetään, löytyy koulutuksen nettisivulta. Saat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostiisi osallistumislinkin ja ohjeet osallistumiseen. Osallistumislinkki on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa muiden käyttöön.

Koulutus alkaa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulethan siis ajoissa paikalle!

 

Kun koulutus toteutetaan Microsoft Teamsillä

 • Tarvitset toimivan nettiyhteyden sekä tietokoneen (tai mobiililaitteen), jossa on toimiva kamera ja mikrofoni.
 • Toimintavarmuuden takaamiseksi suosittelemme liittymään tietokoneelta ja käyttämään Teamsin työpöytäsovellusta. Saat ladattua sen täältä. Tietokoneella sinun on mahdollista liittyä myös ilman Teams-sovellusta valitsemalla vaihtoehto ”Jatka tällä selaimella”. Tällöin liityt ”vieraana” omalla nimelläsi.
 • Jos liityt koulutukseen mobiililaitteella, sinun tulee aina ladata Teams-sovellus etukäteen sovelluskaupasta.
 • Osallistu koulutukseen aina koko nimelläsi (etu- ja sukunimi).
 • Jos olet tulossa pätevyys- tai korttikoulutukseen, lue myös niitä koskeva ohjeistus alempana.

 

Kun koulutus toteutetaan Zoomilla

 • Tarvitset toimivan nettiyhteyden sekä tietokoneen (tai mobiililaitteen), jossa on toimiva kamera ja mikrofoni.
 • Toimintavarmuuden takaamiseksi suosittelemme liittymään tietokoneelta. Kun liityt tietokoneella, pääset sisään suoraan linkistä ohjeita seuraamalla. Tarvittaessa saat ladattua Zoomin työpöytäsovelluksen täältä.
 • Jos liityt koulutukseen mobiililaitteella (esim. tablettitietokone), sinun tulee ladata Zoom Cloud Meetings -mobiilisovellus etukäteen sovelluskaupasta.
 • Osallistu koulutukseen aina koko nimelläsi (etu- ja sukunimi).
 • Kun liityt saamasi osallistumislinkin kautta, et tarvitse kokoustunnusta ja salasanaa. Saat ne kuitenkin siltä varalta, että niitä kysytään.
 • Jos olet tulossa pätevyys- tai korttikoulutukseen, lue myös niitä koskeva ohjeistus alempana.

 

Testaaminen ja tekninen tuki

 • Testaa laitteiston ja yhteyksien toimivuus etukäteen.
 • Osallistujan tulee huolehtia etukäteen siitä, että hänellä on käytössään asianmukaiset laitteet ja riittävä nettiyhteys. Emme korvaa koulutusmaksua, jos olet estynyt osallistumaan niiden puutteista johtuen.
 • Kouluttaja on paikalla 15 – 30 minuuttia ennen koulutuksen alkua, jotta voit tulla testaamaan yhteyksien toimivuuden. Jos sinulla on teknisiä haasteita päästä linkin kautta sisään, voit soittaa alla näkyvälle yhteyshenkilölle.
 • Jos koulutuksen aikana kohtaat teknisiä ongelmia tai yhteys katkeaa, liity osallistumislinkistä uudelleen.

 

Erityisvaatimukset kortti- ja pätevyyskoulutuksissa

Yllä mainittujen perusvaatimusten lisäksi kortti- ja pätevyyskoulutuksissa sinun tulee huomioida myös seuraavat asiat:

 • Valmistaudu esittämään henkilöllisyystodistuksesi. Tarkistamme henkilöllisyyden avaamalla kahdenkeskisen videoyhteyden jokaisen osallistujan kanssa erikseen.
 • Jos samasta työpaikasta osallistuu useampi henkilö samaan koulutuspäivään, jokaisen tulee liittyä omalta koneelta.
 • Koulutus sisältää tentin, jonka tekemiseen kouluttaja antaa ohjeet koulutuksen aikana. Tentin tekeminen ei vaadi ennakkovalmisteluja. Jos osallistut koulutukseen mobiililaitteella, tarvitset teknisistä syistä toisen laitteen tentin tekemiseen.
 • Osallistujien tulee pitää kamerat auki koko koulutuksen ajan, jollei kouluttaja toisin ohjeista.
 • Jotta suorituksesi voidaan hyväksyä, koulutukseen täytyy tulla ajoissa paikalle ja paikalla pitää olla koko koulutuksen ajan kouluttajan ohjeiden mukaan. Tauot pidetään kouluttajan määrääminä aikoina.

 

 Yhteyshenkilöt

Hakeutumiskoordinaattori
Hakeutumispalvelut

Täydennyskoulutus

Elina Vesalainen

040 174 4463

elina.vesalainen@keuda.fi

Yhteystiedot