Esittelyssä keudalaisia: Erityisen tuen koordinaattori Marjo

Marjo Liete nauttii ihmisten parissa työskentelystä ja uusien ratkaisujen löytämisestä


Erityisen tuen koordinaattori Marjo Liete on monille tuttu keudalainen. Hän on työskennellyt Keudassa jo 16 vuoden ajan. Ensimmäiset 14 vuotta hän toimi erityispedagogiikan opettajana ja erityisopettajana sekä tutkintovastaavana Tuusulan Kirkkotien toimipisteellä. Viimeiset kaksi vuotta hän on koordinoinut erityistä tukea ja oppimisen tukea Järvenpään Sibeliuksenväylältä käsin.

”Työnkuvani muuttui, kun uusi opetus- ja koulutuspalvelujen johto näki kehittämistarpeita erityisessä tuessa ja opiskelijoiden tukipalveluissa yleensäkin. Pääsin toteuttamaan oppimisen tuen palveluita yksikkötasolta organisaatiotasolle 14 vuoden ammatillisen opettajuuden jälkeen”, Marjo kertoo.

Käytännössä Marjo huolehtii siitä, että oppimisen tuen järjestelyt toteutuvat Keudan kymmenessä toimipisteessä. Keudaattoreiden toiminta on jatkuvan kehittämisen kohteena. Lisäksi Marjo toimii useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

”Toteutamme hanketoiminnan avulla ajantasaista kehittämistyötä opiskelijoiden oppimisen tuen laadun edistämiseksi useissa eri hankkeissa.”

Marjosta välittyy vahvasti se, että hän tekee tätä työtä suurella sydämellä. Hänestä on mahtavaa tehdä töitä ihmisten parissa ja löytää yhteisiä ajattelutapoja, joilla ratkaistaan erilaisia ongelmatilanteita.

Hänestä on myös merkityksellistä päästä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Keudassa. Marjo on kehittänyt muun muassa Keudaattoritoiminnasta viisipäiväisen oppimisen tuen pajan yhteistyössä toimialapäälliköiden ja erityisopettajien kanssa.

”Olen utelias ja oppimishaluinen. Sama intohimo ammatillisen koulutuksen kehittämiseen on useissa kollegoissani. Se, että johto tukee ideoitamme, innostaa tietysti eteenpäin tässä työssä.”

Marjo näkeekin, että Keudassa on taitava pedagoginen johto, joka ei ole missään nimessä itsestäänselvyys.

”Meillä on avoin vaikuttamisilmapiiri, johon on kannustettu ihan ylintä johtoa myöten.”


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Vihreäreunuksinen ympyrä, jossa lukee Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon voittaja 2020 Keuda. Oikealla ylhäällä kolme tähteä.