Kolumni Keudasta: Positiivinen johtaminen alkaa hyvästä työmoraalista?

Sanasta työmoraali tulee usein jopa negatiivisia mielleyhtymiä.  ”Rukoile ja tee työtä” tai ”työ vapauttaa” ovat historiasta tuttuja hokemia ja iskostuneet usean mieleen hikiotsaisena puurtamisena vailla palkkiota.

Havahduin pohtimaan työmoraalia johtamisen näkökulmasta luettuani Frank Martelan määritelmän mitä on moraali. Hänen mielestään moraalisesti toimiminen on yksi ihmisen perustarpeista. Elääkseen hyvän elämän on ihmisen voitava kokea toimivansa moraalisesti oikein. Uskoisin, että kaikissa koulutusorganisaatioissa arvot ovat moraalisesti kestäviä, joten tämän ei pitäisi edes olla organisaation näkökulmasta haasteellista.

Luterilaisen työmoraalin mukaan on arvokasta, että ihminen palvelee lähimmäistään ja yhteiskuntaa tekemällä työtä. Luterilainen etiikka ei kannusta pakkotahtiseen työntekoon vaan arvostaa hyvinvointia ja tunnistaa levon ja rentoutumisen merkityksen. Vaikka emme arjessa ajattele toimintaamme kirkon kulttuuriperinnön kautta, vaikuttaa se kuitenkin vielä varsinkin julkishallinnon organisaatiokulttuurin taustalla. Saija Mauno on johtanut tutkimusta, jossa selvitettiin julkisen palvelun motivaatiota työn imuun ja työyhteisökäyttäytymiseen. Pelkistettynä lopputuloksena oli, että jos työntekijät voivat toimia arvojensa (moraali) mukaisesti, jotka ovat yhteensopivat organisaation arvojen kanssa, säilyy työmotivaatio korkeana ja ylläpitää työn imua.

Positiivisen johtamisen takana voisikin siis olla moraali ja etiikka. Ainakin lähtökohtaisesti ne ovat hyvä perusta myönteiselle tunne- ja motivaatiotilalle ja työn imulle. Jari Hakasen mukaan termi työn imu pitää sisällään kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta, jotka ovat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Hakanen kiteyttää lohdullisesti: ”Työn imun edistäminen ei vaadi ihmeitä eikä suotuisia taloussuhdanteita. Se edellyttää kyynisyydestä luopumista, inhimillisyyttä ja halua parantaa voimavaralähtöisesti arkisia toiminta- ja vuorovaikutustapoja.” ​​​​​​​

Positiivisessa johtamisessa voikin olla tärkeintä yksinkertaisesti mahdollistaa henkilöstöä toimimaan moraalisesti oikein, jotta he kukoistavat ja löytävät työn imun.

Arja Koli


Kirjoittaja Arja Koli työskentelee Keudassa koulutusjohtajana Kampus 5:ssa. ”Kampuksella yhdessä kehitämme matriisitasoisia opetuksen ja ohjauksen palveluita hakeutumisesta valmistumiseen. Lisäksi teen pedagogista johtamistyötä vararehtorina yhdessä rehtorin ja muiden koulutusjohtajien kanssa. Työni on vaihtelevaa, mielenkiintoista ja vaativaa. Vaativuus ei ole ongelmallista, kun voi toimia omien arvojensa mukaisesti, käyttää omaa osaamistaan täysimääräisesti ja joka päivä oppia uutta. Nautin haasteista ja ratkaisujen etsimisestä.
Minusta ”jokainen ihminen on laulun arvoinen” ja se onkin pitkään ollut mottoni.”


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo