Esittelyssä keudalaisia: Valokuvataiteen opettaja Aleksi

Aleksi Kallioja on tuore keudalainen opettaja, mutta jo aiemmin tuttu Keudasta. Hän on valmistunut vuonna 2017 Pekka Halosen akatemiasta kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi osaamisalanaan valokuvaus. Tällä hetkellä Aleksi suorittaa maisteriopintoja Kuvataidetaideakatemian tila-aikataiteiden opetusalueella.

”Jos aikataulun mukaan mennään, niin syksyllä on tarkoitus valmistua. Nyt tulevana keväänä minulla on oma maisterinäyttely. Teen sitä tässä samalla”, Aleksi kertoo.

Nyt hän on työskennellyt sivutoimisena opettajana Keudan Pekka Halosen akatemiassa syksystä alkaen. Hänen työhönsä kuuluu opiskelijan oman taiteellisen prosessin ohjaaminen ja tukeminen. Syksyn aikana ryhmä valokuvataiteen opiskelijoita on tutustunut paikkasidonnaiseen taiteen maailmaan.

”Tämä meidän Redi-projekti liittyy vahvasti paikkasidonnaiseen taiteeseen. Olemme pohtineet, että mitä paikkasidonnainen taide on sekä miten paikka ja teokset keskustelevat keskenään.”

Tähän on liittynyt erilaisia harjoituksia. Lisäksi opiskelijoiden kanssa on käyty läpi luovan valokuvaamisen prosessia. Itse ohjaustyön lisäksi Aleksi työnkuvaan sisältyy paljon muutakin. Kurssin taustatyöskentelyn myötä tulee paljon suunnittelua ja yhteydenpitoa. Myös erilaiset tehtävät kuvankäsittelystä ripustukseen ovat osa työnkuvaa.

”Lyhyessä ajassa on tullut tehtyä tosi paljon.”

Opettajan työssä Aleksi on kokenut merkityksellisenä, kuinka opiskelijoille voi tarjota tilan, jossa he voivat oivaltaa uusia asioita omasta tekemisestään ja löytyy uusia tapoja ilmaista itseään.

”Olen nytkin huomannut, kuinka opiskelijoilla on laajentunut käsitys siitä, mitä valokuva voi olla ja miten sitä voidaan käyttää mediana. Ne ovat niitä palkitsevia hetkiä, kun voi tarjota toisenlaisen perspektiivisen ja opiskelijan taiteellinen työskentely kehittyy.”


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo

Valokuvanäyttely tuotiin ulos perinteisestä galleriasta – Paikkasidonnaista taidetta kauppakeskus Redissä

(Yläpuolella oleva kuva: Tiirat, Anna Väänänen)

Pieni ryhmä Pekka Halosen akatemian opiskelijoita on sukeltanut paikkasidonnaisen taiteen maailmaan syksyn aikana. Tutkimusmatka pohjautuu tutkinnon osaan, joka kantaa nimeä Valokuvataiteen toteuttaminen. Valokuvataiteen opiskelijat ovat pohtineet erilaisten harjoitusten, tehtävien ja keskustelujen kautta, miten teokset ja paikka ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Tutkinnon osan pohjalta syntyikin kiehtova valokuvataiteen näyttely, joka kantaa nimeä Maan ja meren tarinoita. Uniikkien teosten lisäksi näyttelystä tekee mielenkiintoisen sen sijainti. Teokset tulevat nähtäville ympäri Helsingin Kalasatamassa sijaitsevaa kauppakeskus Rediä.

Opiskelijaryhmä kävi työskentelemässä kauppakeskus Redissä alkusyksystä. Mukana olivat opettajat Christina Holmlund ja Aleksi Kallioja.

”Me kävimme kiertämässä porukalla Rediä ja jokaisella lähti se oma prosessi liikkeelle: Mitä se tuo mieleen, minkälaisia assosiaatioita siellä syntyy”, opiskelija Minna Keso avaa näyttelyprojektin alkua.

Teksti jatkuu kuvan alla. 

Ihminen istuu retkipöydän ääressä ulkona, hän katsoo kauemmas. Ympärillä on hiekkaa.
Meri, Joel Eklöv.

Yhdestä ja samasta paikasta monia erilaisia taiteellisia prosesseja

Opiskelijat ovat kokeneet ryhmätyöskentelyn rikkautena sen, että kuinka paljon erilaisia ideoita ja lähestymistapoja voi syntyä samasta paikasta.

”Yhdestä paikasta on saatu niin paljon erilaisia ideoita ja vielä se, kuinka eri tavoin ihmiset ovat lähteneet toteuttamaan niitä. Siistiä tulee olemaan”, opiskelija Tuomas Hietala luonnehtii.

Hietala kertoo, että tutustuessaan Rediin, hän pohti ensimmäisenä sitä, miltä paikka näyttää ja tuntuu. Sitten hänen mieleensä kiinnittyi vahvasti ajatus ihmisistä, jotka käyvät Redissä.

”Aloin pohtia ihmisiä, joita kulkee siellä ohitse ja käy ostoksilla sekä mitä minä olen siellä kaikkien näiden ihmisten keskellä. Sitä kautta aloin pohtia, mitä on ihminen ja ihmisyys. Tämän ajatuksen pohjalta lähdin rakentamaan omaa työtäni”, Hietala kuvailee.

Opiskelija Anne Toivanen kertoo hänen mieleensä tulleen ensimmäisenä julkisen tilan rakenteet. Lopputulemana hän halusi yhdistää tähän Redin ja Kalasataman merellistä historiaa.

”Samasta rakenteesta on siis realistisia ja sitten vähän abstraktimpia kuvia”, Toivanen kertoo.

Merellisyys vaikutti vahvasti myös Keson työskentelyyn. Hän halusi yhdistää kokeilevalla valokuvauksella urbaanin rakennetun kaupungin ja merellisyyden, joista yhdessä muodostui unenomainen maailma.

Myös opiskelija Piia Islanderin taiteellinen työskentely lähti liikkeelle alueen historiasta, mutta asiaan toi oman ulottuvuutensa myös ympäristönäkökulma.

”Pohdin alueen menneisyyttä ja sitä, miten alueella on viety täyttömaalla tilaa mereltä ja meren eläviltä”, Islander toteaa.

Teksti jatkuu kuvan alla. 

Kangas, jossa näkyy eri värisiä heijastuksia.
Heijastuksia, Minna Keso.

Erilainen näyttely-ympäristö haastoi ja lopulta avarsi

Alkuun erilainen näyttely-ympäristö haastoi opiskelijoita. Kauppakeskus ei tuntunut luontaiselta paikalta tuoda esiin omaa taidetta. Opettajat Holmlund ja Kallioja toivoivatkin, että toisenlainen ympäristö herättäisi uudenlaisia lähestymistapoja.

”Kun suunnittelimme tämän tutkinnon osan sisältöä, niin meitä molempia kiinnosti taiteen demokratisointi, saavutettavuus ja toisaalta myös paikkojen dialogi”, Holmlund avaa.

”Eli se paikkasidonnaisuus. Se, että irrottaudutaan sellaisesta klassisesta valkoisesta kuutioista, että ei esitetä teoksia vain galleriatilassa. Sen sijaan katsotaan, mitä valokuva voi olla myös sen ulkopuolella”, Kallioja täydentää.

Opettajat kokevat yhteistyön kauppakeskus Redin kanssaan olleen todella hieno tilaisuus, josta välittyi vahvasti molemminpuolinen luottamus. Tämä mahdollistikin näyttelyn, joka on nähtävillä ympäri kauppakeskusta 1.-17. joulukuuta 2021.

”Aluksi kauppakeskus tuntui konseptina rajoittavalta ja pohdin, ettei sinne uskaltaisi tuoda ihan kaikkea. Mutta sitten kun lakkasi stressaamasta ja alkoi pikemminkin pohtia, mitä kaikkea voin sinne tuoda, niin sitä kautta alkoi muodostua, että mitä haluan tehdä. Loppujen lopuksi tämä on ollut opiskelijoille todella iso mahdollisuus, että olemme saaneet noin ison tilan lähes vapaaseen käyttöön”, Hietala kehuu.

Osana opintojaan opiskelijat saivat aikaan mielenkiintoisen ja uudenlaisen näyttelyn. Tämän lisäksi opiskelijat ovat kokeneet tutkinnon osan tärkeänä antina sen, että vaikka jokainen on toteuttanut omaa työtään, niin he ovat saaneet kulkea tämän matkan yhdessä.

”On hienoa, että täällä on päässyt näkemään muiden töitä. Myös opettajien palaute ja kollegojen tuki on auttanut tässä prosessissa todella paljon”, Toivanen sanoo.

”Vaikka meillä on ollut omat työmme, niin olemme voineet kulkea matkan yhteiseen maaliin. Me voimme olla ylpeitä siitä, mitä me olemme tehneet yhdessä ryhmänä”, Hietala kiteyttää lopuksi.

 

Maan ja meren tarinoita -valokuvanäyttely
Kauppakeskus Redi,
1.-17.12.2021
Näyttelyn verkkosivuille pääset täältä!

Tekijät: Joel Eklöv, Tuomas Hietala, Piia Islander, Minna Keso, Kukka Mustonen, Anne Toivanen ja Anna Väänänen.

Toteutettu osana Valokuvataiteen toteuttaminen -tutkinnon osaa Keudan Pekka Halosen akatemiassa syksyllä 2021.


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

laatupalkinnon oikeuttava logo