Työelämätorstai: Monessa liemessä keitetty yrittäjäkokki

Maarit Puirava on pitkän linjan kokki- ja pitopalveluammattilainen sekä yhdistystoimija. Hän pyörittää lounasravintolaa ja kahvilaa Mäntsälässä Hirvitalossa. Ravintolan tiloissa myös juhlien järjestäminen onnistuu Maaritin herkullisten tarjoilujen siivittämänä.

Ravintolayrittäjä on tehnyt pitkään alalla töitä. Työhön on aina kuulunut erilaisten harjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaus. Ohjattavia opiskelijoita on yhteisten patojen äärellä ollut vuosien varrella kymmeniä.

Maarit kertoo, että hyvin tehty ohjaustyö vaatii aikaa ja paneutumista. Toisaalta se antaa hyviä kokemuksia sekä keskustelujen ja pohdintojen kautta oppimista niin opiskelijalle kuin ohjaajallekin.

”Yleisesti hyvällä tekijällä on oltava riittävä motivaatio alalle sekä oma-aloitteisuutta. Niillä pärjää pitkälle kiireisissä ruokapalvelujen tehtävissä,” Maarit kertoo ja jatkaa, että yhden kerran hänen on pitänyt kehottaa opiskelijaa hakeutumaan muihin töihin, kun harjoittelijalle ei ruoka-alan työt maistuneet alkuunkaan.

Motivaation lisäksi ongelmanratkaisutaitoja tarvitaan mahdollisten viime hetken muutosten ratkaisemiseksi ja vastoinkäymisten selättämiseksi. Vaikka poronkäristykset olisi varastettu juhlatilojen kaapista juhlia edeltävänä yönä, niin kuin Maaritille on käynyt, pitää asioita osata ratkaista, niin että asiakkaat pysyvät tyytyväisenä ja saavat vatsansa täyteen hyvää ruokaa ajallaan. Maarit peräänkuuluttaakin myös säntillisyyttä. Ravintola-alalla aikataulut ovat tärkeässä roolissa.

Maarit kokee, että ohjaaminen antaa erityisen hyvän mielen, kun näkee, että uudet hommat alkavat sujumaan oikeassa aikataulussa. Tekeväisen harjoittelijan kanssa on myös kiva työskennellä yhdessä.

Maarit on yksinyrittäjä, ja hänen ravintolassaan opiskelijat pääsevät oppimaan ja tekemään monipuolisesti tehtäviä alusta loppuun. Maarit aikoo itsekin täydentää osaamistaan uusilla opinnoilla. Toiveina on päästä kehittämään yritystoimintaa eteenpäin.

Ammatillisen koulutuksen erilaiset opintovaihtoehdot tarjoavat hyvää tukea oman työn kehittämiseksi.

”Opinnot ovat avoinna myös yrittäjälle, esim. yrittäjän oppisopimuksen muodossa, jolloin opiskelija saa opetuksen ja opiskelukaveriverkoston lisäksi ulkopuolisen mentorin sparrausta”, kertoo Keudan asiakkuuspäällikkö Elina Rantala.


Tutustu Keudan yrittäjille suunnattuihin koulutuksiin

Yrittäjyyden ammattitutkinto (150 osp) – Keuda

Yksinyrittäjäakatemia – Keuda

Katso myös Keudan ravintola- ja catering alan koulutukset.


Click here to view the accessible version of this interactive content


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Keuda 60 vuotta logo

Työelämätiistai: Yrittäjyyskasvatus – sinun, minun, meidän työ

Kesäkuussa 10.6.2022 tarkistettu Esko Harnin väitöstutkimus ”Yrittäjyyskasvatuksen eetos ja politiikka myöhäiskapitalismissa” kirvoittaa tarkastelemaan yrittäjyyskasvatuksen terminologiaa ja pohtimaan terminologian asettamia esteitä yrittäjyyskasvatuksen tekemiselle ja työn näkyväksi saattamiselle.

 

Hilkka Lassilan (2016) mukaan yrittäjyyden käsite on suomen kielessä hieman vaikeasti lähestyttävä, koska se sisältää ajatuksen liiketoiminnan omistamisesta ja ammatista, mutta sillä voidaan kuvata myös henkilön toimintatapaa. Entä sitten kasvatus?

Osa ymmärtää kasvatuksen laajana kaikkeen kasvattamiseen liittyvänä käsitteenä, osa ymmärtää sen tilannesidonnaisuutena, jossa tavoitellaan tietoa ja ymmärrystä johonkin tavoiteltuun asiaan.

Yrittäjyys + kasvatus ovat mielestäni käsitekombo, joka on turhan suuren kynnyksen ylittämisen takana, jotta tiedostetaan, että meistä jokainen osallistuu tähän kansalaistaitoihin rinnastettavaan työhön ja sen näkyväksi tekemistä arastellaan turhaan.

Yrittäjyyskasvatus on opetussuunnitelmassa yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Työelämätaidot ja yrittäjyys on kirjoitettu sisälle eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin. Näin ne integroituvat osaksi esim. äidinkieltä, vieraiden kielten opetusta, matematiikkaa ja oppilaanohjausta. Toisella asteella ne ovat vahvasti osana käytäntöjen kokeiluja ja kenties jo suuntautumista kohti yrittäjyyttä.

Yrittäjyyden ymmärtäminen, yrittäjämäisten toimintatapojen sisäistäminen ja yrittäjäksi tulemisen valmiuksien omaksuminen on oppimista, joka syntyy kasvatuksen tuloksena. Yrittäjyyskasvatus ei siis ole vain pedagogien työtä. Asenne- ja arvokasvatusta tapahtuu kotona, työpaikoilla, harrastuspiireissä. Mikä on Sinun yrittäjyyskasvatusroolisi?

YES Keski-Uudenmaan verkosto työskentelee yrittäjyyskasvatuksen eteen laajalla rintamalla. Keski-Uudenmaan kuntien omat yrittäjyyskasvatuksen työryhmät työskentelevät paikallisten tarpeiden, toimintasuunnitelmien ja resurssien mukaisesti. Mukana ovat erilaiset yhteistyökumppanit ja elinkeinoelämä. Alueellisesti yrittäjyyskasvatusta tapahtuu monissa eri hankkeissa, harjoittelupaikoissa ja työssäoppimisen yhteydessä sekä yrityksissä.

Esko Harni haastaa väitöskirjassaan yrittäjyyskasvatuksen kriittisesti. Näitäkin tulokulmia tarvitaan, jotta pysähdymme oman tekemisemme äärelle ja arvioimme sitä. Ei hirttäydytä kiinni termistöön vaan annetaan yrittäjyyskasvatukselle sen ansaitsema arvo osana kansalaistaitoihin kasvamista, oman elämän mielekkäänä, kokonaisvaltaisena haltuunottona.

 

Teksti: Anne Kihlman

Opettaja, YES Keski-Uusimaa aluepäällikköKeski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Keuda 60 vuotta logo

Esittelyssä keudalaisia: Johtamisen ja esihenkilötyön opettaja Milla

Johtamisen ja esihenkilötyön opettaja Milla Suominen on tuore keudalainen. Hän on aloittanut Keudassa helmikuussa 2022.

”Toimin johtamisen ja esihenkilötyön opettajana eli opetan ja ohjaan opiskelijoita. Varsinkin näin alkuvaiheessa työhöni on kuulunut lisäksi paljon tiimimme sisäistä toiminnan kehittämistä”, Milla kertoo.

Ennen Keudaa Milla on ehtinyt työskennellä erilaissa henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämisen tehtävissä noin 20 vuoden ajan. Edellä mainituissa tehtävissä hän on toiminut niin HR:ssä kuin konsulttina. Lisäksi Milla on toiminut sisustusalan yrittäjänä ja muutaman kuukauden ajan taideoteollisuuden perustutkinnon suorittajien ammatillisena kouluttajana Hyriassa.

Milla kuvailee työtään Keudassa todella monipuoliseksi, jossa hän pääsee käyttämään osaamistaan ja vahvuuksiaan joka päivä. Hän on ollut todella kiitollinen opiskelijoilta saadusta hyvästä palautteesta. Toukokuussa 2022 Milla on myös aloittanut vastuuopettajana juuri aloittaneelle lähiesimiestyön ammattitutkintoryhmälle.

”Olen odottanut innolla pääseväni tekemään enemmän ohjausta. Lisäksi olen odottanut kovasti lähiopetuspäiviä, sillä ihmisten kohtaaminen ja aito vuorovaikutus ovat tärkeitä opetuksessa.”

Keudassa Milla on viihtynyt todella hyvin. Hän kehuukin omaa tiimiään, jossa on ilo olla mukana.

”Kiitos siitä kuuluu kaikille tiimiläisille ja esihenkilölleni, jotka ovat aina valmiita auttamaan.”

Tutustu lähiesimiestyön ammattitutkintoon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon!


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Logo, jossa lukee 60 vuotta ammatillista koulutusta Keuda.

Digitaalisuus ja kestävä kehitys vahvasti läsnä yrittäjyyden ammattitutkinnossa

Johtamisen ja esihenkilötyön opettaja Milla Suominen on tuore keudalainen. Hän on aloittanut Keudassa helmikuussa 2022.

”Toimin johtamisen ja esihenkilötyön opettajana eli opetan ja ohjaan opiskelijoita. Varsinkin näin alkuvaiheessa työhöni on kuulunut lisäksi paljon tiimimme sisäistä toiminnan kehittämistä”, Milla kertoo.

Ennen Keudaa Milla on ehtinyt työskennellä erilaissa henkilöstön ja työyhteisöjen kehittämisen tehtävissä noin 20 vuoden ajan. Edellä mainituissa tehtävissä hän on toiminut niin HR:ssä kuin konsulttina. Lisäksi Milla on toiminut sisustusalan yrittäjänä ja muutaman kuukauden ajan taideoteollisuuden perustutkinnon suorittajien ammatillisena kouluttajana Hyriassa.

Milla kuvailee työtään Keudassa todella monipuoliseksi, jossa hän pääsee käyttämään osaamistaan ja vahvuuksiaan joka päivä. Hän on ollut todella kiitollinen opiskelijoilta saadusta hyvästä palautteesta. Toukokuussa 2022 Milla on myös aloittanut vastuuopettajana juuri aloittaneelle lähiesimiestyön ammattitutkintoryhmälle.

”Olen odottanut innolla pääseväni tekemään enemmän ohjausta. Lisäksi olen odottanut kovasti lähiopetuspäiviä, sillä ihmisten kohtaaminen ja aito vuorovaikutus ovat tärkeitä opetuksessa.”

Keudassa Milla on viihtynyt todella hyvin. Hän kehuukin omaa tiimiään, jossa on ilo olla mukana.

”Kiitos siitä kuuluu kaikille tiimiläisille ja esihenkilölleni, jotka ovat aina valmiita auttamaan.”

Tutustu lähiesimiestyön ammattitutkintoon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon!


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Logo, jossa lukee 60 vuotta ammatillista koulutusta Keuda.

Kolumni Keudasta: Tiimissä on voimaa

Mistä Keudan elinvoimapalvelujen tiimi on tehty? 

Tiimissä katsotaan tulevaisuuteen eli käytännössä ennakoidaan tulevaisuuden kehityssuuntia, tehdään aktiivista yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja kehittämisyhtiöiden kanssa, tuetaan Keski-Uudenmaan kuntien yrittäjyyskasvatustyötä, palvellaan asiakkaita laajennetun oppisopimuksen merkeissä ja työstetään ammatillisen koulutuksen palveluja osana jatkuvaa oppimista.

Työelämä on ollut kiihtyvällä nopeudella täynnä erilaisia muutoksia. Asiakaslähtöisyys, verkostoissa toimiminen ja toimivat kumppanuudet ovat Keudassa toimivaa arkea. Olemme etuoikeutettuja, kun saamme toimia niin asiakkaiden kuin kumppaniemme kanssa ja pyrkiä luomaan uusia, toimivia ratkaisuja ja koulutustoteutuksia alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Ensin pandemia, nyt Eurooppa sodassa – sota Euroopassa. Olemmeko valmiita? Osaammeko toimia kulloinkin vaadittavalla tavalla? Enemmän kuin ajankohtaisia, mutta samalla myös todella vaikeita kysymyksiä. Mikään ei ole niin kuin pari vuotta sitten.

Nyt, jos koskaan, voimme kysyä: Uskallammeko kokeilla uutta ja tehdä toisin?

Kokeilukulttuuri syntyy halusta, rohkeudesta ja mahdollisuuksista kokeilla uusia toimintatapoja. Kokeilukulttuuri on uuden ajattelun kehittämistä ja myös uuden oppimista tekemisen, onnistumisen sekä epäonnistumisen kautta. Syntyneitä ideoita kokeillaan käytännössä jo prosessin alkuvaiheessa. Kokeilukulttuurissa kokeilulla on alku sekä loppu ja kokeilussa on parhaimmillaan aina mukana myös käyttäjä. Kokeilukulttuuri edellyttää oppimista, siilojen ylittämistä, osallistamista, osallistumista, uudenlaisten verkostojen hyödyntämistä, vuorovaikutusta sekä rakenteiden ja käytäntöjen haastamista. Tätä kaikkea Sitran malliin perustuva, Keudan koordinoima, Kuuma-alueen vuorovaikutteinen tilannekuvafoorumien sarja on kevään 2022 aikana tarjonnut.

Uskomatonta, että kaikkiaan 16 toimijaa on ollut prosessissa mukana pohtimassa, miten jatkossa kukin meistä ja me kaikki yhdessä kehitämme uutta ja entistä vaikuttavampaa palvelukulttuuria Kuuma-alueella. Siinä keskustelussa asiakkaiden tulee olla keskiössä. Toivottavasti uskallamme tehdä toisin, kokeilla ja kehittää nykyisiä toimintamallejamme ja asiakaspalveluprosessejamme yli organisaatio- ja kuntarajojen. Jospa sittenkin kriisit ja muuttuneet tilanteet pakottaisivat meidät kaikki palaamaan merkityksellisten asioiden äärelle. Asiakkaat ovat olemassaolomme tarkoitus ja olemme koetussa prosessissa konkreettiessti tunnistaneet, että monet meistä toimijoista palvelevat samaa asiakasta – välillä toisistaan tietämättä. Nyt on mahdollisuus ajatella ja ennen kaikkea tehdä toisin. Tehdään se yhdessä!

Asiakas on tärkein vieras talossamme. Hän ei ole riippuvainen meistä. Me olemme riippuvaisia hänestä. Hän ei häiritse työtämme. Hän on sen tarkoitus. Hän ei ole ulkopuolinen liiketoiminnassamme. Hän on osa sitä. Me emme tee hänelle palvelusta palvelemalla häntä. Hän tekee meille palveluksen antamalle meille mahdollisuuden palvella.” 

– Mahatma Gandhi –

Tämä puhuttelee minua, entä sinua?

​​​​​​​Kuuma-alueen elinvoiman varmistamisen keskiössä ovat kunnat sekä niiden alueella pienet, keskisuuret ja suuret yritykset, joiden varassa talous ja työllisyys kehittyy. Pystyäksemme tukemaan yritysten ja julkisten organisaatioiden kehittymistä, olemme Keudassa rakentaneet kumppanuuspohjaista yhteistyötä tavoitteellisesti ja avoimesti, josta Kuuma-alueen vuorovaikutteinen prosessi on hyvä esimerkki. Alueen elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttaa ratkaisevasti osaaminen, tunnistetut osaamisen kehittämisen tarpeet ja em. tarpeisiin täsmäävät koulutukset. Keuda-konsernin laaja palveluvalikko vastaa työelämän tarpeisiin niin nuorille, työssä oleville, alan vaihtajille tai työttömyyden tai lomautuksen takia uutta suuntaa hakeville, maahanmuuttajille tai yrittäjille.

Kaikissa tiimeissä eletään erilaisia kehitysvaiheita; välillä on tasaisempaa, välillä tehdään huikeita harppauksia – niin myös meidän tiimissä. Kiitoksia huipputiimille, kiitoksia Keudalle, kiitoksia kaikille kumppaneille. Tavoitteet ja tahto ovat korkealla. Yhdessä olemme enemmän!

Aurinkoista kevään jatkoa,
toivottelee Anne Vuorinen

#Keuda #KeudaKoulutuspalvelutOy #TyöelämääVarten #ennakointi #tulevaisuus #elinvoima #elinvoimaisuus #elinvoimapalvelut #yrittäjät #yrittäjyys #yhteistyö #Kuuma #verkostot


Kirjoittaja Anne Vuorinen on Keudan elinvoimapalvelujen johtaja ja Keuda Koulutuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja.


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Keuda 60 vuotta logo
Uusia liikeideoita NY Minicamp 2021 -yrittäjyysleirillä

Elokuussa Keravan Keskikadulla saatiin käyntiin peräti kaksi Nuori yrittäjyys -ryhmää, jotka suorittivat Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osaa pyörittämällä omia NY-yrityksiään. Tämä pohjusti hyvin syyskuussa pidettyä NY Minicamp 2021 -yrittäjyysleiriä.

”Jo ennen leiripäivää oli käsitelty mm. trendejä ja kiertotaloutta, joilla saadaan houkuteltua esiin orastavia liikeideoita”, Keudan liiketoiminnan opettajat Sanna Rinkinen ja Tiina Halonen pohjustivat.

NY Minicamp 2021 -leiripäivän aikana opiskelijat muodostivat NY-tiimit, joissa kartoitettiin jäsenten osaamista ja kiinnostuksen kohteita. Näissä ryhmissä kehitettiin omat liikeideat. Liikeideat perustuivat siis ryhmän osaamisen tuotteistamiseen.

”Tiimit käyttivät liikeidean työstämisessä ja visualisoinnissa apuna Business Model Canvasta ja valmistelivat myös hissipuheet, jotka esitettiin päivän päätteeksi tuomareille”, opettajat kertoivat.

Leiripäivän ohjelma oli monipuolinen ja sisälsi myös yritysvieraan. Tänä vuonna vieraaksi saapui Leo Rekola ReCafesta. Leo on valmistunut Keudasta keväällä 2021. Yritystoimintansa hän on aloittanut jo peruskouluaikana ja jatkanut toimintaa koko ammatillisten opintojen ajan.

Opiskelijat antoivat leiripäivästä hyvää palautetta. Erityisesti heitä inspiroikin Leon yrittäjätarina ja se, että oli mahdollisuus miettiä omia vahvuuksiaan ja tutustua paremmin opiskelutovereihin. Hyvä ruoka ja parempi mieli olivat olennainen osa leiripäivää ja kiitoksia satelikin kahvila Breikille.

”Leirin aikana oli hienoa nähdä, miten tiimien pohdinnat kehittyivät liikeideoiksi, joissakin tapauksissa lähes tyhjästä”, opettajat hehkuttivat lopuksi.

Tuomari Tiina Myrsky, tuomari ja yrittäjävieras ReCafe Leo Rekola, Konsta, Akseli, Eetu ja tuomari, toimialapäällikkö Annika Lönnqvist.
Topi, Santeri, Joonatan, Jani, Fanny ja Annika.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 720 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli10 000 opiskelijaa. Keuda on vuoden 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön valitsema, ammatillisen koulutuksen laatupalkittu koulutuksen järjestäjä.

Vihreäreunuksinen ympyrä, jossa lukee Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon voittaja 2020 Keuda. Oikealla ylhäällä kolme tähteä.