< Takaisin uutisiin

Keuda aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Keudassa aloitetaan 18.8.2016 kaikkia tulosalueita koskevat yhteistoimintaneuvottelut koskien harkinnassa olevaa organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutosta sekä henkilöstön määrän sopeuttamista. Neuvottelut kestävät kuusi viikkoa. Mahdolliset toimenpiteet koskevat enimmillään 150 henkilöä. Lopullisen irtisanomistarpeen arvioidaan olevan korkeintaan 40 henkilöä.

Keudan yhtymävaltuusto päätti (25.5.2016) uudesta strategiasta vuosille 2016-2020. Uuden strategian keskiössä ovat opiskelijat, työelämä ja henkilöstö. Jotta Keuda pystyy vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin, valtiontalouden säästöihin (ammatillisen koulutuksen rahoituksen väheneminen) sekä toteuttamaan uutta strategiaa tehokkaalla tavalla, harkitaan Keudan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutosta. Harkittavan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutoksen toivotaan mahdollistavan organisaation tehokkaamman toiminnan ja tuovan kustannussäästöjä. Lisäksi tarkastellaan henkilöstön määrän sopeuttamista aloilla, joilla opiskelijamäärä on vähentynyt.
 
Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila 0500 461 330, hannu.laurila@keuda.fi
Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi