< Takaisin uutisiin

Keuda hakee laajaa ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2018 ja samalla tulevat voimaan koulutuksenjärjestäjien uudet järjestämisluvat. Suomen 8. suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on antanut vastineensa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaansa ehdotukseen järjestämisluvaksi.

Vastineessa Keuda hakee laajennettua oppisopimustehtävää. Tämä mahdollistaa alueen elinkeinoelämän monipuolisen palvelun niin, että Keudan kautta voi edelleen tehdä oppisopimuksia muihinkin kuin Keudan tarjoamiin tutkintoihin.

Keuda hakee myös työvoimakoulutuksen järjestämistehtävää. Keuda on merkittävä työvoimakoulutuksen järjestäjä Keski-Uudenmaan alueella. Järjestämme työvoimakoulutusta n. 35 000 opiskelijatyöpäivää vuodessa.

Lisäksi Keuda hakee vankilakoulutuksen järjestämistehtävää. Keuda on järjestänyt vankilakoulutusta jo pitkään ja ollut mukana sen valtakunnallisessa kehittämisessä.


Uusia tutkintoja haussa

OKM:n ehdotuksessa Keudan vähimmäisopiskelijamääräksi ehdotettiin 4572 opiskelijavuotta. Vastineessaan Keuda toteaa arvion olevan reilusti alakanttiin Keski-Uudenmaan alueen väestökehitykseen ja työelämän tarpeisiin nähden. Kuntayhtymä ehdottaa vähimmäisopiskelijavuosimääräksi 7220.  Keudan ehdottama luku perustuu nykyiseen volyymiin, arvioituun väestökehitykseen sekä työelämän tarpeiden lisääntymiseen.

Järjestämisluvan uusimisen yhteydessä Keuda hakee lupaa muutamien uusien koulutusten järjestämiseen. Näitä ovat

  • turvallisuusalan perustutkinto
  • maarakennuksen ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
  • lastinkäsittelijän ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
  • vaatetusalan ammattitutkinto
  • kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
  • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
  • hius- ja kauneusalan erikoisammattitutkinto
  • leipomoalan erikoisammattitutkinto
  • yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

 

Jo ennen uutta järjestämislupaehdotusta Keudalle on myönnetty lupa muutamiin uusiin tutkintoihin, joista merkittävin Keudan koulutustarjonnan täydentymisen kannalta on Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET).

Keuda haki myös lupaa järjestää koulutusta joissakin tutkinnoissa suomen lisäksi muilla kielillä (englanti, viro, venäjä). Esimerkiksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle sekä rakennusalalle hakeutuu paljon maahanmuuttajia, joten tarve muulle kuin suomenkieliselle koulutukselle on ilmeinen.

OKM vahvistaa uudet järjestämisluvat syys-lokakuussa 2017.


Keudan toiminta-alueeksi koko Uusimaa

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun ehdotuksen mukaan Keudalla olisi maakunnallisen koulutuksenjärjestäjän asema Uudellamaalla. Tämä tarkoittaa, että Keudalla on ”velvollisuus ja lupa” järjestää koulutusta koko Uudenmaan alueella. Lupa järjestämiseen on myös muualla Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

- Toimimme jatkossakin pääasiassa Keski-Uudellamaalla, mutta maakunnallisen koulutuksenjärjestäjän asema tuo toimintaan tervetullutta joustavuutta, kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila sanoo.

Ministeriön ehdotuksen mukaan maakunnallisia koulutuksenjärjestäjiä olisi 25 koko Suomessa.

 

Lisätietoja: Kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila 0500 461 330, hannu.laurila@keuda.fi

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi