< Takaisin uutisiin

Keuda sai 840 000 euroa strategiarahoitusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2018 niin sanottua strategiarahoitusta 840 000 euroa, mikä on kuudenneksi eniten koko Suomessa.

- Summa on merkittävä ja se suunnataan toiminnan edelleen kehittämiseen opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi, kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila lupaa.

Uudessa ammatillisessa koulutuksessa keskeisessä roolissa on jokaiselle opiskelijalle laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS.

- Tulemme käyttämään saamaamme rahoitusta erityisesti tähän HOKS-prosessin eri vaiheisiin muun muassa lisäämällä opetushenkilöstön osaamista ja tukea sen laadintaan, seurantaan ja päivittämiseen. Toinen selkeä painopiste on työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittäminen.

Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukeen yhteensä 25,6 miljoonaa 66 koulutuksen järjestäjälle. Tänä vuonna tuettiin erityisesti keskeisten toimintaprosessien, kuten johtamisjärjestelmien, pedagogisten toimintamallien ja yksilöllisiä opintopolkuja tukevien oppimisympäristöjen uudistamista sekä tiedolla johtamisen ja ohjauksen kehittämistä.

- Keudan saama rahoituksen määrä osoittaa, että toimintamme on ollut laadukasta ja että olemme jo nyt kehittäneet ja edistäneet oikealla tavalla niitä asioita, joilla uuta ammatillista koulutusta viedään käytäntöön, Laurila sanoo.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi