< Takaisin uutisiin

Keuda siirtää kouluttajia ja tuntiopettajia opettajan virkoihin

Vuoden alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi yhdisti nuorten ja aikuisten koulutuksen samaan kokonaisuuteen. Luonnollista jatkoa tälle muutokselle on opetushenkilöstön työsuhteiden yhtenäistäminen. Keudassa siirrytään opettajien vuosityöaikaan 1.1.2019.

Vuosityöaikaan siirtymiseen liittyen Keudan yhtymähallitus päätti kokouksessaan 7.11. perustaa kuntayhtymään 358 opettajan virkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyiset työsopimussuhteiset kouluttajat siirretään opettajan virkoihin. Virassa heillä on mahdollisuus käyttää ns. julkista valtaa, joka mahdollistaa arvioinnin ja kurinpidollisen menettelyn.

Tasapuolisuuden vuoksi Keudan yhtymähallitus päätti myös päätoimisten tuntiopettajien siirtämisestä niin ikään opettajan virkoihin. Näin heille taataan jatkossa uuden yhtenäisen vuosityöajan mukainen työmäärä, joka on vähintään 1500 tuntia vuodessa. Muutoksen yhteydessä nimikkeet yhtenäistetään niin, että kouluttaja ja lehtori poistuvat käytöstä ja Keudassa käytetään nimikettä opettaja.

- Meillä Keudassa on vahva usko ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen. Päätoimisten tuntiopettajien siirto virkoihin on tästä yksi vahva osoitus, kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila sanoo.

Päätöksen myötä Keudassa on mahdollista siirtyä vuosityöaikaan yhteneväisillä palvelussuhteen muodoilla. 2019 alussa käyttöön otettava yhtenäinen vuosityöaika palkitsee yhdenmukaisesti kaikesta opettajan työstä. Vuosityöaikajärjestelmässä on mahdollista ottaa aikaisempaa paremmin huomioon erilaiset opettajien työnjaot ja roolit sekä priorisoida työtehtäviä. Vuosityöaika mahdollistaa myös kesäajan entistä paremman hyödyntämisen opetukseen, sillä opettajien vapaajaksot voidaan jakaa tasaisemmin ympäri vuoden.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi