< Takaisin uutisiin

Keudan uusi järjestämislupa tuo turvallisuusalan koulutuksen Keski-Uudellemaalle

Amisreformi tulee, Keudan palvelu paranee

Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa vuonna 2018 tutkintojärjestelmän. Siirrytään nuorten ja aikuisten erilaisista tutkinnon suorittamistavoista yhteen tapaan suorittaa tutkinto. Ammatillisten tutkintojen määrä pienenee radikaalisti ja tutkinnoista tulee entistä laaja-alaisempia. Opinnot räätälöidään aina opiskelijan ja työelämän tarpeisiin.

- Keudalla on reformin jälkeen mahdollisuus palvella alueen väestöä ja työnantajia nykyistäkin paremmin ja joustavammin, kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila iloitsee.

- Amisreformikeskustelussa työelämän lisääntyvä osuus ammatillisen koulutuksen järjestämisessä on ollut suoranainen peikko. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että Keuda tai muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät sysäisivät opiskelija heitteille suoraan työelämään. Kyllä me pidämme heistä huolta edelleen, Laurila lupaa.

Keuda on Suomen kahdeksanneksi suurin koulutuksenjärjestäjä. Keudassa valmistaudutaan amisreformiin laajassa yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Keskiviikkona 11.10. Keudan kumppanuusfoorumissa aihetta käsiteltiin monesta näkökulmasta. Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksen AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen sekä Suomen Yrittäjien johtaja Veli-Matti Lamppu totesivat Keudan olevan yksi edelläkävijöistä amisreformiin valmistautumisessa. Laurilan tavoin myös Lempinen ja Lamppu rauhoittelivat keskustelua, jota on käyty työelämän osuudesta ammatillisen koulutuksen järjestämisessä tulevaisuudessa.

- Kaiken järjen mukaan työelämän taakan pitäisi vain helpottua, kun siirrymme yhteen tapaan suorittaa tutkinto, Lempinen totesi.

Yrittäjien Lamppu esitti toivomuksen, että tutkinnoista ja niiden osista puhumisesta siirryttäisiin enemmän puhumaan osaamisesta ja työelämän kehittämiskumppanuudesta.

- Ammatillinen koulutus on aina elänyt ajassa ja kehittynyt. Keuda on muun muassa uudella Työelämäpalvelut-tulosalueellaan hienosti ottanut huomioon työelämän tarpeet, Lamppu lisäsi.


Uusi laaja järjestämislupa Keudalle

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat reformiin liittyen saaneet uudet järjestämisluvat. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän järjestämislupa on laaja ja järjestettäväksi tulee uusia tutkintoja. Tärkein uusin avaus on turvallisuusala, jonka koulutusta ei Keski-Uudellamaalla ole tähän mennessä ollut. Turvallisuusalan perustutkinto tulee haettavaksi ensi keväänä yhteishakuun ja jatkuvaan hakuun.

Muut Keudan järjestettäväkseen saamat uudet tutkinnot ovat maarakennuksen ammatti- ja erikoisammattitutkinto, lastinkäsittelijän ammatti- ja erikoisammattitutkinto, vaatetusalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, hius- ja kauneusalan erikoisammattitutkinto sekä leipomoalan erikoisammattitutkinto.

Keudalla on uuden järjestämisluvan mukaisesti maakunnallisen koulutuksenjärjestäjän asema Uudellamaalla. Keudalle myönnettiin myös työvoimakoulutuksen, vankilakoulutuksen sekä laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä.

Keudan vähimmäisopiskelijavuosimääräksi on järjestämisluvassa määritelty 5059. Rahoitukseen oleellisesti vaikuttava tavoitteellinen opiskelijamäärä on tulossa tietoon Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myöhemmin syksyllä. Keudassa odotetaan sen olevan vähintään kymmenen prosenttia korkeampi kuin vähimmäisopiskelijamäärä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi