< Takaisin uutisiin

Keudan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Keudassa 18.8.2016 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet tänään 29.9.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat kaikkia Keudan tulosalueita. Neuvotteluissa on käyty läpi harkinnassa olevan uuden organisaation ja johtamisjärjestelmän tuomia mahdollisia muutoksia sekä opetushenkilöstön määrän sopeuttamista. Neuvottelujen alussa irtisanomistarpeeksi arvioitiin korkeintaan 40 henkilöä.


Organisaation ja johtamisjärjestelmän muutos

Harkinnassa olevasta uudesta organisaatiosta ja johtamisjärjestelmästä päättävät Keudan yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto kokouksissaan 12.10. ja 25.10.2016. Mikäli organisaatiota muutetaan ehdotetulla tavalla, kohdistuu muutoksia 42 enimmäkseen esimiestasolla työskentelevän henkilön tehtäviin. Uuteen organisaatioon tulisi 39 uutta tehtävää. Organisaatiomuutoksen perusteella mahdollisesti irtisanottavien henkilöiden määrä täsmentyy sen jälkeen kun päätökset on tehty.


Henkilöstön määrän sopeuttaminen valtiontalouden säästöjen vuoksi

Henkilöstön määrän sopeuttamisen osalta yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 11 henkilön irtisanomiseen ja kolmen henkilön osa-aikaistamiseen. Irtisanomisten määrää vähensivät määräaikaisuuksien päättyminen (4 henkilöä) ja eläkeratkaisut  (15 henkilöä).

 Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila 0500 461 330, hannu.laurila@keuda.fi

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi