< Takaisin uutisiin

Keudan yt-neuvottelut päättyivät, ketään ei irtisanota

Keudassa käydyt yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut saatiin päätökseen 23.5.2016. Neuvottelujen lopputulos oli, että ketään ei irtisanota. Tarvittava sopeuttaminen voidaan tehdä hyödyntämällä normaaleja henkilövaihdoksia, eläkeratkaisuja ja määräaikaisuuksien päättymisiä.

Neuvottelut koskivat seuraavia aloja: hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala ja pintakäsittelyalan perustutkinto eli aloja, joissa opiskelijamäärä ja henkilöstömäärä eivät vastaa toisiaan. Vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 8 henkilötyövuotta.

Neuvotteluissa saavutettiin seuraava yksimielinen neuvottelutulos:

  • Tuotannon ja tekniikan toimialan pintakäsittelyn perustutkinnon opetushenkilöstöstä siirretään yksi pintakäsittelyalan opettaja rakentavien alojen pienryhmän opettajaksi. Kyseessä on virantoimitusvelvollisuuden muutos. Virkasuhde pysyy vakinaisena. Ketään ei irtisanota, lomauteta tai osa-aikaisteta. Pienryhmän opettajana lukuvuonna 2015-2016 toimineen henkilön määräaikaisuus päättyy, eikä sitä jatketa.
  • Talonrakennuksen osaamisalalta on irtisanoutunut kolme opettajaa. Yksi henkilö siirtyy eläkkeelle. Yhden opettajan osalta tunteja jaetaan eri yksiköiden välillä (Järvenpää Wärtsilänkatu ja Nurmijärvi) tai vaihtoehtoisesti siirtyy kokonaan Järvenpäähän. Ketään ei irtisanota, lomauteta tai osa-aikaisteta.
  • Palvelu- ja luonnonvara-alan hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osalta neuvottelun tuloksena on että ketään ei irtisanota, lomauteta tai osa-aikaisteta. Yksi henkilö jää eläkkeelle ja kaksi opettajaa siirtyy toisiin opetustehtäviin Keudassa. Yhden aikuiskoulutuksen kouluttajan määräaikainen työsuhde päättyy.

Nämä toimet ovat osa Keudassa toteutettavaa toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelmaa ja niillä varaudutaan osaltaan ammatillisen koulutuksen reformiin ja tuleviin säästöihin. Toiminnan muutos ja säästöt koskevat kaikkia koulutuksen järjestäjiä eivät siis pelkästään Keudaa. Olemme kuitenkin keskimääräistä paremmassa asemassa ja pystymme jatkossakin tarjoamaan laadukasta ja vetovoimaista ammatillista koulutusta.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi