< Takaisin uutisiin

Muutoksia ammatillisen koulutuksen Kelan opintoetuuksiin

Muutoksia ammatillisen koulutuksen opintoetuuksiin

Ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija voi elokuusta 2018 alkaen saada opintotukea 10 kuukaudelta lukuvuodessa. Opintotukiaika on 1.8.–31.5. riippumatta siitä, mikä on syksyn opintojen aloituspäivä, kevään opintojen päättymispäivä tai millaisia lomajaksoja opintoihin sisältyy.

Kela tarkistaa opintotukea jo saavien tuet automaattisesti. Jos opintotukiaika muuttuu, opiskelija saa kesän aikana uuden opintotukipäätöksen.

 Opintojen ensimmäisen vuoden aloituspäivä ja opintojen viimeisen vuoden päättymispäivä vaikuttavat kuitenkin opintotuen saamiseen. Opiskelija voi saada opintotukea opintojen aloitus- ja päättymiskuukausilta, jos niissä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

 Jos ammatillisen koulutuksen opiskelija opiskelee kesä- tai heinäkuussa, hänen pitää erikseen hakea opintotukea näille kuukausille.

 Muista seurata omia tuloja

 Jos opiskelija saa opintotukea 10 kuukaudelta, hänellä voi olla opintotuen lisäksi muita tuloja yhteensä enintään 10 650 euroa. Jos vuosituloraja ylittyy, opiskelijan kannattaa perua tai palauttaa opintotukikuukausia. Opintotuen perumisen tai palauttamisen voi tehdä vaivattomasti Kelan asiointipalvelussa.

 Ammatillisen koulutuksen opiskelija, saatko palkkaa työssäoppimisajalta?

 Ammatilliseen koulutukseen kuuluva palkallinen työssäoppiminen on ollut vuoden 2018 alusta alkaen oppisopimuskoulutusta. Opiskelija ei voi saada opintotukea eikä koulumatkatukea oppisopimuskoulutuksen ajalta.

 Jos opintotukea tai koulumatkatukea saava opiskelija aloittaa palkallisen työssäoppimisen, hänen on ilmoitettava sen ajankohta Kelaan. Ilmoituksen voi tehdä viestillä Kelan asiointipalvelussa, opintotuen lomakkeella OT 16 tai soittamalla Kelan puhelinpalveluun.

 Koulumatkatukea saavan opiskelijan pitää muistaa ilmoittaa, jos hänen koulumatkansa muuttuu tai kulkutapansa vaihtuu. Muutoksesta voi ilmoittaa jättämällä oppilaitokseen uuden koulumatkatukihakemuksen.  Jos opinnot päättyvät tai keskeytyvät yli viikoksi eikä opiskelija tänä aikana kulje oppilaitokseen päivittäin, tulee muutoksesta ilmoittaa Kelaan. Oppilaitosten loma-aikoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

 

Lisätietoja asiakkaille:

www.kela.fi/opiskelijat

Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 9–16

Kysy verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta

 https://www.kela.fi/ajankohtaista-opiskelijat/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/muutoksia-ammatillisen-koulutuksen-opintoetuuksiin 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi