< Takaisin uutisiin

Uudenmaan Yrittäjät ja Keuda kehittävät koulutusta yhdessä

Uudenmaan Yrittäjät ja Keuda solmivat kumppanuussopimuksen tänään 31.10.2016. Kumppanuussopimuksella pyritään edistämään yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa Keudassa, yrittäjien osaamisen kehittämistä ja toiminnan tukemista sekä riittävän ja osaavan työvoiman turvaamista yrittäjille.

- Meillä on pitkäaikainen yhteistyö, jota tällä sopimuksella halutaan syventää. Uudenmaan Yrittäjät voi oppia työmarkkinoille tulevien osaamisesta ja vastaavasti Uudenmaan Yrittäjät voi antaa yrittäjyysosaamista, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.

- Sopimus on Keudalle erittäin merkittävä ja uskon, että yhdessä tekemällä saamme erinomaisia tuloksia aikaan. Kumppanuussopimuksessa  kohtaavat  opiskelijoiden ja työelämän tarpeet ja toiveet. Ammatillinen koulutus antaa edelleen erinomaisen pohjan yrittäjyyteen. Esimerkiksi Suomen yrittäjien jäsenistä noin kolmasosalla on ammatillisen koulutuksen tausta. Olemme myös tietoisesti viime vuosina lisänneet yrittäjille suunnattuja koulutuksia, joista voisi esimerkiksi mainita yrittäjän ammattitutkinnon ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon, kuntayhtymän johtaja Hannu Laurila kertoo.

- Olemme myös tänä vuonna erityisesti panostaneet opetushenkilöstön koulutukseen. Tavoitteena on  lisätä opettajien ja kouluttajien yrittäjyysosaamista sekä mm. tukea osaamisperusteisuutta ja ammatillisen koulutuksen kehittämistä yrittäjyyden avulla. Näihin koulutuksiin osallistuu lähes 20 opetushenkilöstöön kuuluvaa.


Kumppanuussopimuksella tavoitellaan paikallisten yrittäjien tukemista

Kumppanuussopimuksessa sovitaan keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä niin yrittäjien kuin heidän työntekijöidensä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä, osaamisen johtamisessa sekä kehittämisessä.

-  Yhteiskunnan ja työelämän murros edellyttää työelämälähtöisen koulutuksen lisäämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa usein työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tällä yhteistyöllä lisäämme työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kehitämme yhdessä keinoja sen toteuttamiseen, Keudan koulutustarkastaja Jorma Käyhkö sanoo.

-  Sopimuksella nostetaan tavoitetasoa. Yrittäjien tärkein resurssi on usein aika. Haluamme varmistaa, että yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö on tasokasta, sujuvaa ja ripeää. Kun työssäoppiminen lisääntyy, tulee entistä tärkeämmäksi, että sen tukirakenteet ovat hyvässä kunnossa, Uudenmaan Yrittäjien kehittämispäällikkö Kati Liikanen sanoo.

Kehittämis-ja tiedotusyhteistyön alla on yhteistyön kohteiksi mainittu työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi esimerkiksi oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus, yrittäjien koulutus- ja kehittämistarpeiden kartoitus, yrittäjille suunnatut koulutukset, kansainvälisyys sekä nuorten työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen määrän lisääminen. Ensimmäiset yhteiset hankkeet julkaistaan jo loppuvuoden aikana.

Keuda on Keski-Uudenmaan johtava nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Se tarjoaa koulutusta kaikilla ammatillisen koulutuksen aloilla yhteensä 11 koulutusyksikössä sekä oppisopimuskeskuksen kautta. Keuda järjestää myös yrityksille ja yhteisöille räätälöityä koulutusta.

Uudenmaan Yrittäjät toimii alueellaan olevien mikro- ja pk-yritysten sekä niiden muodostamien 28 paikallisyhdistyksen alueorganisaationa, yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä sekä kontaktifoorumina yrittäjien ja eri sidosryhmien välillä. Uudenmaan Yrittäjät tukee paikallisyhdistystensä toimintaa ja tuottaa jäsenpalveluja 8500 yrittäjälle.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi