< Takaisin uutisiin

Keudassa ei järjestetä SORA-tutkinnoissa pääsy- ja soveltuvuuskokeita kevään 2019 yhteishaussa

kk

Keudassa ei järjestetä pääsy- ja soveltuvuuskokeita kevään 2019 yhteishaussa, joten hakijanoppaassa ja eri tilaisuuksissa sekä tiedotteissa hakijoille annettu tieto säilyy ennallaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti 8.2.2019 ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteisiin annetusta asetusmuutoksesta (161/2019). Muutos mahdollistaa, että koulutuksen järjestäjät voivat järjestää SORA-tutkinnoissa karsivia pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Tällaisia tutkintoja ovat tiedotteen mukaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, hammastekniikan perustutkinto, lääkealan perustutkinto, välinehuoltoalan perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lentokoneasennuksen perustutkinto, merenkulkualan perustutkinto ja turvallisuusalan perustutkinto.

Yhteishaun pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä, menettelyistä, sisällöistä ja arviointikriteereistä päättävät koulutuksen järjestäjät. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella hakijoille annetaan 1-10 hakupistettä. Asetusmuutos mahdollistaa sen, että mikäli hakija saa koulutuksen järjestäjän järjestämässä pääsy- tai soveltuvuuskokeessa nolla pistettä, koulutuksen järjestäjä voi jättää hänet valitsematta koulutukseen.

Tällä hetkellä Keudassa pääsykoe järjestetään media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa, kuvallisen ilmaisun osaamisalalla. Muihin koulutuksiin ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita.

OKM:n tiedotteen mukaan ministeriö käynnistää yhtenäisen valtakunnallisen soveltuvuuskokeen valmistelun. Yhtenäinen koe on edellytys soveltuvuuden mahdollisimman vaikuttavalle ja yhtenäiselle arvioinnille. Keudassa karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet otetaan SORA tutkinnoissa käyttöön, kun valtakunnalliset toimintamallit on määritelty.

Vaikka karsivia pääsy- ja soveltuvuuskokeita ei tänä keväänä järjestetä SORA -tutkinnoissa, varmistamme osana HOKS -prosessia opiskelijoiden edellytykset. SORA-säädökset mahdollistavat soveltumattomien hakijoiden hylkäämisen ja soveltumattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuden purkamisen.

Lisätietoa: Anna Mari Leinonen, Rehtori, +358 40 174 4523

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi