Alueyhteistyö

Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on merkittävä alueellinen toimija vastatessaan laajasti ammatillisen peruskoulutuksen, lisäkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä omistajakunnissaan. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tehtäviin kuuluu myös työelämän kehittämispalvelujen järjestäminen ja aluetta sekä omaa koulutustoimintaa koskevan hanketoiminnan toteuttaminen. Työvoimatarpeiden ennakointia teemme sekä yrityselämän tarpeista että omista tarpeistamme lähtien yhteistyössä muiden ennakoinnista vastaavien tahojen kanssa.

Ammatilliset neuvottelukunnat ja ammattiosaamisen toimikunta ovat myös eräs oleellinen osa verkostoitumista.

Keudan oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on 4500 opiskelijaa, joista 75 % on kotoisin Keudan jäsenkuntien alueelta. Oppisopimuskoulutuksen keskimääräinen vuotuinen opiskelijamäärä on yli 1020. Heistä 350 opiskelee perustutkintoa ja 670 on lisäkoulutuksessa. Oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen määrä on noin 310 opiskelijatyövuotta. Työvoimapoliittisen koulutuksen määrä ylittää 35 000 opv. Järjestämme myös valmistavaa koulutusta ja lyhyitä ammattipätevyyttä lisääviä koulutuksia.

Aluevastuu tarkoittaa ulospäin kääntymistä. Keuda tuottaa toiminnallaan ja verkostoitumisellaan alueelle osaamista, kehittämisimpulsseja ja yritystoiminnan vilkastumista. Suuri opiskelijamäärämme ja 650 henkilöstön jäsentä muodostavat mahtavan osaajapotentiaalin. Käytämme paljon paikallisia yrityksiä rakentamiseen, palveluihin ja hankintoihin. Henkilökuntamme ja opiskelijoidemme ostovoima virkistää aluetta.

Keudan hanketoiminta on mittavaa ja painottuu vuosittain hankerahoituksen saantimahdollisuuksien mukaan. Laaja kansainvälinen toimintamme saa merkittävää rahoitusta EU:n Erasmus+ -hankkeesta ja mahdollistaa alueen yrityksille, opiskelijoille ja Keudan henkilöstölle päästä näkemään työelämän ja ammatillisen koulutuksen kehitystä eri maissa. Kansallinen ja kansainvälinen ammattikilpailutoiminta on näkyvää yhteistyötä monien toimijoiden kanssa.