Työelämän toimikunnat

Ammattiosaamisen toimikunta

 • hyväksyy suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista
 • vastaa näyttöjen suunnittelusta ja toteutuksesta
 • päättää näyttöjen arviointia suorittavista henkilöistä
 • käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset (muutkin kuin ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät)
 • seuraa ja dokumentoi ammattiosaamisen näyttöjen kustannuksista
 • puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistukset
 • toimii monijäsenisenä toimielimenä (Sora-toimielin)

Ammattiosaamisen toimikunnan kokoonpano


Ammatilliset neuvottelukunnat

Ammatillisen koulutuksen edistämiseksi sekä koulutuksen ja työelämän välisten yhteyksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymällä on koulutusalakohtaisia ammatillisia neuvottelukuntia. Neuvottelukuntien jäsenet edustavat oppilaitosten koulutusaloja, alan keskeisiä työelämän tahoja tai muuta koulutuksen kehittämisessä tarvittavaa asiantuntemusta.

Tehtäväkenttä:

 • seurata alan kehitystä ja tehdä esityksiä opetuksen kehittämiseksi
 • antaa lausunnot opetus- sekä näyttö- ja arviointisuunnitelmista
 • kehittää työssäoppimisen laatua
 • seurata opiskelijoiden sijoittumista työelämään sekä Keudan vaikutusalueella tapahtuvia koulutustarpeen muutoksia ja tehdä koulutuksen järjestäjälle tähän liittyviä esityksiä
 • edistää ammattialan vetovoimaisuutta
 • vaikuttaa yhteiskunnallisesti oman alan puolesta
 • edistää ammattitaitokilpailujen hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä

Ammatilliset neuvottelukunnat ja niiden kokoonpanot