Työvälineitä ennakointiin

tarjoaa yksinkertaistettuja tulevaisuuden haltuunoton välineitä eritysesti pk-sektorin käyttöön. Välineitä on muokattu ja testattu yhteistyössä Jarparo Oy:n, Uudenmaan Herkku Oy:n sekä Rukki Finland Oy:n kanssa. Asiantuntijana on toiminut Tarja Meristö, Laurea-ammattikorkeakoulun FuturesLab Cofi.

Ennakoinnilla ei ratkaista yritysten ongelmia, mutta prosessi antaa keinoja katsoa asioita pidemmällä aikavälillä ja laajemmalla perspektiivillä. Ennakoinnin työvälineet on yksinkertaistettu, jotta työaikaa ei kuluisi kohtuuttomasti. Tässä osiossa on kuvattu kolme eri prosessia: skenaariotyöskentelyMinitrendit ja visioiva konseptointi. Lisäksi osiossa on kuvattu organisaation ennakointifoorumimalli.

Ennakointiprosessi

Ennakointiprosessi on kolmivaiheinen. 

EnnakointiprosessiKussakin vaiheessa voidaan myös hyödyntää erilaisia työkaluja.

Tiedonhankinnan työkaluja:
PESTE-analyysi
Tulevaisuustaulukko
Tulevaisuuskortit  
Tiedonlouhinta  
Valmiit skenaariot
Kirjallisuus
Hakurobotit
Tiedonkäsittelyn työkaluja:
Nelikentät
SWOT
Vaikutusanalyysi
Vaikutusten pyörä
Ydinpätevyyspuu

Tiedon hyödyntämisen työkaluja:
SWOT
Toimintavaihtoehdot
Askeleet kohti visiota
Seitsemän tapaa

 

Kannattaa tutustua myös muihin ennakoinnin työkaluihin Ennakointipakki-sivustolla: Ennakointipakki.