Keuda ja suomalainen strart-up-yritys 3DBear ovat tehneet vuodesta 2017 kehitystyötä luodakseen sovelluksen, jonka avulla on mahdollista rakentaa 3D-ympäristöjä lisättyyn todellisuuteen. Toiminta ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja start-up-yrityksen välillä on ollut Suomen mittakaavassa poikkeuksellista. Lisätyn todellisuuden sovelluksen käyttö on laajentunut Keudassa useammalle ammatillisen koulutuksen toimialalle ja syventynyt opetuksen arkeen: neljä toimialaa sekä yli 200 opiskelijaa käyttävät sovellusta  ammattien oppimisessa. 

Kuvaus

Kyseessä on sekä mobiililaitteille sekä Hololenssille kehitetty sovellus, jonka avulla voi rakentaa 3D-ympäristöjä lisättyyn todellisuuteen. 3DBear-sovelluksen avulla on mahdollista esimerkiksi laatia sisustussuunnitelma haluttuun ympäristöön, suunnitella puutarha asiakkaan pihalle, luoda taidenäyttely tai koota virtuaalisesti auton moottori. Kaikki ratkaisut ovat hyödynnettävissä suoraan ammatillisessa koulutuksessa ja liiketoiminnassa.

Haaste

Aika, paikka ja materiaalisidonnaisuus eivät aina anna riittäviä mahdollisuuksia toteuttaa koulutusta ja oppimista joustavasti ja yksilöllisesti.

 • Puutarhan suunnittelussa on kasvien kasvua usein odotettava kevääseen.
 • Sisustussuunnitelman luonnostelu ja rakentaminen haluttuun  tilaan on vaikeaa ja materiaalia saattaa mennä hukkaan.
 • Taidenäyttelyn rakentaminen ja sommittelu on rajoittunut tiettyyn paikkaan.  

Ratkaisu

Suunnittelu lisättyyn todellisuuteen aidossa paikassa mobiilisti tarjoaa valtavasti joustavuutta: suunnitelmia voi tehdä eri tiloissa, eri aikoina ja ilman fyysistä materiaalia. Suunnitelmat on myös mahdollista siirtää helposti mobiililaitteelta toiselle - 3D-ympäristöjen suunnitteluun ei aina tarvita monimutkaisia ammattisovelluksia.

Aika

Keuda ja 3DBear pilotoivat sovellusta puutarha-alalla, ja ensimmäinen versio ratkaisusta lanseerattiin lokakuussa 2017. Pian sovelluksen käyttö laajeni sisutus-, auto- ja taidealoille. Vuonna 2019 aloitimme monen käyttäjän lisätyn todellisuuden kehittämisprojektin. Projektia varten hankittiin Hololens AR -lasit, neljä 3D-käsiskanneria sekä neljä iPadia. Tekninen osaaminen ja tuki projektin toteuttamiseen saatiin 3DBear-yritykseltä.

Koko projektin elinkaareen voit tutustua tästä linkistä.

Hyödyt

Sovellus on integroitu vapaisiin 3D-rajapintoihin verkossa: suunnitteluun on saatavilla miljoonia eri malleja .

 • Lisätyn todellisuuden suunnittellla paitsi säästetään materiaalikuluissa, tuotetaan myös  vähemmän jätettä - tärkeää huomioida esimerkiksi sisustusalalla myrkyllisiä maaleja käsiteltäessä.
 • Ajasta ja paikasta riippumattomuus suunnittelussa tuo joustavuutta oppimiseen ja opettamiseen: suunnittelu ja suunnitelmien iterointi on nopeampaa.
 • Digitaaliset taidot ovat osa ammattitaitoa: opiskelijat oppivat hyödyntämään nyt ja tulevaisuuden työelämässä vaadittavia taitoja omassa ammatissaan.
 • Uusi AR-oppimisratkaisu tuo koulutukselle myös uutta vetovoimaa.
 • 3D-suunnittelun helppouden ansiosta kaikki opiskelijat voivat hyödyntää lisättyä todellisuutta luonnosteluun ja sommitteluun.
 • Asiakaskokemus paranee, kun asiakas näkee jo suunniteluvaiheessa, miltä esimerkiksi valmis vaate näyttäisi juuri hänen yllään,  tai miltä suunnitellut ratkaisut näyttäisivät  juuri hänen puutarhassaan.

Vaikutukset

 • Opiskelijoiden motivaatio kasvaa.
 • Kriittisetkin opettajat hyppäävät mukaan käyttämään ratkaisua.
 • Materiaalikustannukset pienenevät
 • Suunnittelu nopeutuu ja tehostuu
 • Visuaaliset ja kinesteettiset oppijat oppivat paremmin.
 • Asiakastyö helpottuu, kun 3D-suunnitelmat ja luonnokset voi näyttää asiakkaalle vaivattomasti.

3DBear on kaupallistanut yhdessä Keudan kanssa kehitetyn tuotteen ja vienyt sen kansainvälisille markkinoille. Sovellusta on ladattu yli 60 000 kertaa. 3DBear sai kahdessa vuodessa 7 % markkinaosuuden Suomen peruskouluissa. Kehitetty ratkaisu on nimetty mm. Bill & Melinda Gates -säätiön top 8 XR -ratkaisujen joukkoon. Se on nimetty myös HundrEd Top 100 Suomi -innovaatioksi ja noteerattu kaikissa tärkeimmissä VR/AR-sovellusten listauksissa
(ks. mm. Periodic table of VR/AR applications for education).

- Kari Honkonen

Linkkejä

3DBearAR video app for education on ladattavissa kokeilua varten Apple Storesta ja Google Playsta
Sovelluksen hyödyntämistavoista voit lukea lisää tästä linkistä
Video 3DBear AR

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi