Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

kl

Yhdessä oppiminen ja kiinnostus uuteen ovat mahdollistaneet sen, että Keudassa on suoritettu jo yli 1200 digi"paja"polkua. Keudan opiskelijoille ja henkilöstölleen tarjoama digivalmennus ei ole vain osallistumista vaan aktiivista oppimista!

Lue osaamismerkeistä näissä Digitaalinen Keuda Osaamismerkit (KEUDA.FI), DigiKeudassa osaamista tunnustetaan osaamismerkein (TIEKE), Henkilöstön tukemista osaamismerkeillä Keudassa (PREZI esitys v.2015)

Keudan Digipajat ja ao. uuden teknologian digipolut, kuten lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden ratkaisujen (AR ja VR) sekä 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen soveltaminen, robotiikan, tekoälyn ja uuden digimedian sekä Office 365 -palveluiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa ovat saaneet kiitosta sekä opettajilta että kyseisten alueiden yhteistyökumppaneilta.
robo jul

vr jul

3d jul

ar jul media jul AI o365 jul
 
– Nämä erilaiset uuden teknologian ratkaisut rikastuttavat oppimista ja innostavat oppilaita kehittämään ja kokeilemaan. Digitiimeissä etsitään yhdessä kokeillen ratkaisuja eri alojen muuttuviin tarpeisiin. Toimintamallimme murtaa perinteisen luokkaoppimisen kaavan ja antaa opettajille ja oppilaille työkaluja kehittää jotain uutta, ajasta ja paikasta riippumatta (Kari Honkonen).
 

Oppimisympäristöjä (digipajoja) löytyy useista toimipisteistämme, jatkossa tulemma laajentamaan toimintaa, jotta tavoitamme kaikki toimipisteet. Nyt toteutetuissa digipajoissa on hieman eri painotuksia toimipisteiden tarpeiden mukaan, esim. 3D ja/tai VR. Jatkossa pajoja toteutetaan lisää syventävin sisällöin. Opetushenkilöstö (sekä opiskelijat) ovat ottaneet digipajat ja uudet teknologiat positiivisesti vastaan.

 
Tutustu yhteen Keudan digipajaan lähemmin täällä
 
me
Kuvassa: Keudan Digipaja-tiimi, joka myöntänyt yli 1000 osaamismerkkiä Keudan henkilöstölle, opiskelijoille, peruskoulun päättäville ym. (Jarkko, Maisa, Samppa, Kari)
_____

Meillä modernin oppimisen välineinä mm.  VR-laseja mm. Oculus Quest -laseja, HTC Vive, Hololens-lasit, 360-kemerat, robotteja ao. robottipedagogisilla oppitunneilla, green screenejä ym.

Keudassa useita Digipajoja! Esim. Keuda Digilab Sarviniitynkatu v.2014 MakerBot 4kpl, useita Prusa -tulostimia alk. v.2015-16, HTC Vive, Arduinot, Rasberryt, 3d-skanneri, 360-kamera, 4K videokamera ym.  Keuda DigiLab "Protopaja" Wärtsilänkatu lukuisilla 3d-tulostimilla ja muilla uuden teknologian välineillä (myös yksi Keudan RoboCentereistä, kyky rakentaa oma robotti), missä iso joukko opiskelijoita oppineet 3d-mallinnuksen ja tulostuksen taitoja, Nurmijärven hienot digipajapuitteet, Peltolan DigiLab, Sipoo ym.

20200916 133352muutamakuvaeilisestadigipajapilottiiltapaivastadigit keudadigipajahahm2

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi