Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

kl

Yhdessä oppiminen ja kiinnostus uuteen ovat mahdollistaneet sen, että Keudassa on suoritettu jo yli 1200 digi"paja"polkua. Keudan opiskelijoille ja henkilöstölleen tarjoama digivalmennus ei ole vain osallistumista vaan aktiivista oppimista!

Keudan Digipajat ja ao. uuden teknologian digipolut, kuten lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden ratkaisujen (AR ja VR) sekä 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen soveltaminen, robotiikan, tekoälyn ja uuden digimedian sekä Office 365 -palveluiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa ovat saaneet kiitosta sekä opettajilta että kyseisten alueiden yhteistyökumppaneilta.
 
– Nämä erilaiset uuden teknologian ratkaisut rikastuttavat oppimista ja innostavat oppilaita kehittämään ja kokeilemaan. Digitiimeissä etsitään yhdessä kokeillen ratkaisuja eri alojen muuttuviin tarpeisiin. Toimintamallimme murtaa perinteisen luokkaoppimisen kaavan ja antaa opettajille ja oppilaille työkaluja kehittää jotain uutta, ajasta ja paikasta riippumatta (Kari Honkonen).
 

Oppimisympäristöjä (digipajat) on toteutettu tähän mennessä kolmeen toimipisteeseemme, jatkossa tulemma laajentamaan toimintaa, jotta tavoitamme kaikki toimipisteet. Nyt toteutetuissa digipajoissa on hieman eri painotuksia toimipisteiden tarpeiden mukaan, esim. 3D ja/tai VR. Jatkossa pajoja toteutetaan lisää syventävin sisällöin. Opetushenkilöstö (sekä opiskelijat) ovat ottaneet digipajat ja uudet teknologiat positiivisesti vastaan.

 
Tutustu yhteen Keudan digipajaan lähemmin täällä
 
me
Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi