Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Puutarhasuunnitelman toteutus ei ole enää riippuvainen vuodenajoista.

KEUDA & 3DBear APPSI (sovellus)!

digit teko

Digitaalisen Keudan AR lisätyn todellisuuden eksperttejä (mm.)

TeppoVahteristoTeppo Vahteristo
opettaja, verhoilu- ja sisustusala
050 415 0954
teppo.vahteristo @ keuda.fi
TeijaLehtolaTeija Lehtola
opettaja, kulttuuriala
040 174 5600
teija.lehtola @ keuda.fi
PetraKarvonenPetra Karvonen
opinto-ohjaaja 
050 415 0875
petra.karvonen @ keuda.fi
JaakkoRistolainenJaakko Ristolainen
opettaja, autoala
050 363 4049
jaakko.ristolainen @ keuda.fi

 

 

 

 

 

Useita muita AR eksperttejä eri aloilla!

 

 

Kuvaus

Kyseessä on sekä mobiililaitteille sekä Hololenssille kehitetty sovellus, jonka avulla voi rakentaa 3D-ympäristöjä lisättyyn todellisuuteen. 3DBear-sovelluksen avulla on mahdollista esimerkiksi laatia sisustussuunnitelma haluttuun ympäristöön, suunnitella puutarha asiakkaan pihalle, luoda taidenäyttely tai koota virtuaalisesti auton moottori. Kaikki ratkaisut ovat hyödynnettävissä suoraan ammatillisessa koulutuksessa ja liiketoiminnassa.

3DB1

3DB2

3DB3

Haaste

Aika, paikka ja materiaalisidonnaisuus eivät aina anna riittäviä mahdollisuuksia toteuttaa koulutusta ja oppimista joustavasti ja yksilöllisesti.

 • Puutarhan suunnittelussa on kasvien kasvua usein odotettava kevääseen.
 • Sisustussuunnitelman luonnostelu ja rakentaminen haluttuun  tilaan on vaikeaa ja materiaalia saattaa mennä hukkaan.
 • Taidenäyttelyn rakentaminen ja sommittelu on rajoittunut tiettyyn paikkaan.  

Ratkaisu

Suunnittelu lisättyyn todellisuuteen aidossa paikassa mobiilisti tarjoaa valtavasti joustavuutta: suunnitelmia voi tehdä eri tiloissa, eri aikoina ja ilman fyysistä materiaalia. Suunnitelmat on myös mahdollista siirtää helposti mobiililaitteelta toiselle - 3D-ympäristöjen suunnitteluun ei aina tarvita monimutkaisia ammattisovelluksia.

Aika

Keuda ja 3DBear pilotoivat sovellusta puutarha-alalla, ja ensimmäinen versio ratkaisusta lanseerattiin lokakuussa 2017. Pian sovelluksen käyttö laajeni sisutus-, auto- ja taidealoille. Vuonna 2019 aloitimme monen käyttäjän lisätyn todellisuuden kehittämisprojektin. Projektia varten hankittiin Hololens AR -lasit, neljä 3D-käsiskanneria sekä neljä iPadia. Tekninen osaaminen ja tuki projektin toteuttamiseen saatiin 3DBear-yritykseltä.

Koko projektin elinkaareen voit tutustua tästä linkistä.

Hyödyt

Sovellus on integroitu vapaisiin 3D-rajapintoihin verkossa: suunnitteluun on saatavilla miljoonia eri malleja .

 • Lisätyn todellisuuden suunnittellla paitsi säästetään materiaalikuluissa, tuotetaan myös  vähemmän jätettä - tärkeää huomioida esimerkiksi sisustusalalla myrkyllisiä maaleja käsiteltäessä.
 • Ajasta ja paikasta riippumattomuus suunnittelussa tuo joustavuutta oppimiseen ja opettamiseen: suunnittelu ja suunnitelmien iterointi on nopeampaa.
 • Digitaaliset taidot ovat osa ammattitaitoa: opiskelijat oppivat hyödyntämään nyt ja tulevaisuuden työelämässä vaadittavia taitoja omassa ammatissaan.
 • Uusi AR-oppimisratkaisu tuo koulutukselle myös uutta vetovoimaa.
 • 3D-suunnittelun helppouden ansiosta kaikki opiskelijat voivat hyödyntää lisättyä todellisuutta luonnosteluun ja sommitteluun.
 • Asiakaskokemus paranee, kun asiakas näkee jo suunniteluvaiheessa, miltä esimerkiksi valmis vaate näyttäisi juuri hänen yllään,  tai miltä suunnitellut ratkaisut näyttäisivät  juuri hänen puutarhassaan.

Vaikutukset

 • Opiskelijoiden motivaatio kasvaa.
 • Kriittisetkin opettajat hyppäävät mukaan käyttämään ratkaisua.
 • Materiaalikustannukset pienenevät
 • Suunnittelu nopeutuu ja tehostuu
 • Visuaaliset ja kinesteettiset oppijat oppivat paremmin.
 • Asiakastyö helpottuu, kun 3D-suunnitelmat ja luonnokset voi näyttää asiakkaalle vaivattomasti.

3DBear on kaupallistanut yhdessä Keudan kanssa kehitetyn tuotteen ja vienyt sen kansainvälisille markkinoille. Sovellusta on ladattu yli 60 000 kertaa. 3DBear sai kahdessa vuodessa 7 % markkinaosuuden Suomen peruskouluissa. Kehitetty ratkaisu on nimetty mm. Bill & Melinda Gates -säätiön top 8 XR -ratkaisujen joukkoon. Se on nimetty myös HundrEd Top 100 Suomi -innovaatioksi ja noteerattu kaikissa tärkeimmissä VR/AR-sovellusten listauksissa 
(ks. mm. Periodic table of VR/AR applications for education).

Kari Honkonen

Linkkejä

3DBearAR video app for education on ladattavissa kokeilua varten Apple Storesta ja Google Playsta
Sovelluksen hyödyntämistavoista voit lukea lisää tästä linkistä
Video 3DBear AR

 

 

3DBear Appsi (sovellus) eri Keudan Aloilla

Myös sisustussuunnitelman luonnostelu ja rakentaminen tiettyyn tilaan saattaa olla  vaikeaa, kun materiaaleja menee hukkaan. Tila saattaa rajoittaa taidenäyttelyn sommittelua. Lisätyn todellisuuden eli AR-teknologian avulla sisustus tai puutarha voidaan suunnitella aitoon ympäristöön mobiilisti. Suunnitelmia voi tehdä eri tiloissa, eri aikoina ja ilman fyysistä materiaalia. Suunnitelmia on myös mahdollista siirtää helposti mobiililaitteelta toiselle.

Student Counsellor Petra Karvonen 

"In the Augmented Reality Garden App, the Customer plans his own Home Garden, balconies or green spaces. When using the application, the Garden enthusiast can bring in three-dimensional plants, stonework, pergolas, furniture. The service combines the real world with the customer's wildest dreams. For the Seller the effective marketing is possible. With help of the Application it is also possible to make relevant information easily available for the Customer.” 

Lisätty todellisuus sisustussuunnittelussa

Digitaaliset työkalut, kuvaus, skannaus ja VR ja lisätty todellisuus ovat tulleet sisustuksen suunnitteluun ja toteutuksiin. Yhä useampi toteutus aikaansaadaan digitaalisia työkaluja käyttäen. Työpaikkaa hakevalle ja yrittäjäksi suuntautuvalle sisustajalle digiosaaminen on hyvin tärkeää. Sisustajat harjoittelevat visuaalista ja kolmiulotteista hahmottamista, värien ja materiaalien tajua sekä ymmärrystä toiminnallisesta, funktionaalisesta sekä mieleen ja kokemukseen vaikuttavasta kokonaisuudesta. Helposti omaksuttavat 3D-ohjelmat mahdollistavat opintojen henkilökohtaistamisen ja yksilöllistämisen.

Opettaja Teppo Vahteristo

"Sisustajat ovat nyt siirtymässä AR-aikaan ja Hololens-lasien käyttöön sekä 3D-tulostamaan itse mallinnettuja sisustuksen osia: huonekaluja, pintoja, paneeleita, rakenneosia ja huoneistojen pienoismalleja. Sisustajien opinnoissa digisovellutukset ovat osa suunnittelun ymmärtämistä, suunnittelutyökaluosaamista ja kokemuksen hankkimista tulevasta. On tärkeää saada opiskeluaikana tuntuma digitaaliseen todellisuuteen, jotta tietää missä maailma menee. Asuminen muuttuu, asunnot muuttuvat. Tulevaisuuden asumisinnovaatiot täytyy osata rakentaa ja siksi pitää olla valmis oppimaan uusia, ennennäkemättömiä taitoja."

Autoalalla 3DBear-sovellusta voidaan hyödyntää esimerkiksi moottorin eri osien tunnistamiseen liittyvässä oppimistehtävissä.

Yhtenä päättötyönä Keudassa on syntynyt henkilöauton visuaalinen ilme. Hololens-lasien ja 3DBear-sovelluksen avulla autot sisustuksineen voidaan esitellä täysin oikeassa mittakaavassa. Ilman 3D-mallintamista työn esitteleminen yhtä kattavasti olisi ollut hankalaa.

Opettaja Jaakko Ristolainen

"Olemme Keudan autoalalla seuranneet hyvin tarkkaan mm. Boschin lisätyn todellisuuden kehitystä. Uskomme että AR:llä on merkittävä rooli koulutuksessa ja tulevaisuuden työelämässä. AR:lla on mahdollista mielekkäällä tavalla yhdistää todellisuuden päälle olemassa oleva data ja ohjeet esimerkiksi auton korjauksessa. Tämä tulee muuttamaan toimintaa työelämässä. Diagnosointilaitteita voidaan tulevaisuudessa käyttää esim. Hololens-lasien ja puheohjauksen kanssa.

On mielenkiintoista ajatella mitä tämä tarkoittaa ajoneuvoasentajan työssä. Asentaja voi nähdä näkökentässään testauslaitteen näkymän, korjaamo-ohjelmiston, korjausohjeita visuaalisesti. Yhdistettynä tekoälyyn AR:n voidaan ajatella olevan ihmiselle aivojen jatke/tukiäly. Tulevaisuudessa voimme nähdä asioita jotka nyt täytyy lukea opaskirjasta. Esim. mitä materiaalia jokin osa on, moottorinosan lämpötila jne."

Lisätty todellisuus osana taidekokemusta

Taiteentekoa ja luovuutta AR:n ja 3D:n avulla. Aina se on yhtä hauskaa! Kuva- ja mediataiteen lehtorit Pasi Järvinen ja timo Partanen,  opettaja Pekka Jokinen, graafisen suunnittelun lehtori Anne Nurmi ., kaikki yhdessä ovat kehittäneet alaa uusissa oppimisympäristöissä.

Graafisen suunnittelun opettaja Teija Lehtola

 "Media-alan ja kuvallisen ilmaisun osaamisallalla Pekka Halosen akatemiassa on käytetty Hololensiä onnistuneesti. Valmistuvien opiskelijoiden näyttely tarjosi näyttelykävijälle uudenlaisen näyttelykokemuksen perinteisen ripustuksen rinnalle. Graafisen suunnittelun, valokuvauksen ja kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa AR, lisätty todellisuus, laajentaa oppimisympäristöjä. Pekka Halosen akatemiassa, graafisen suunnittelun ja valokuvauksen osaamisaloilla toteutetaan projektioppimisen mallia, joka antaa mahdollisuuden kokeilla ryhmätyöskentelyä paikkaan sitomattomasti. Testissä oleva monen käyttäjän llisätyn todellisuuden äppi mahdollistaa suunnittelun paikkaan sitomattomasti ryhmässä. Opetus ja oppiminen tapahtuu mobiililaitteella ja iPadeillä. Uusi teknologia tuo opetuksen ja oppimisen uudelle tasolle."

Keuda jakaa paljon tietoa uusista teknologioista. Keudan yhdessä suomalaisen start-up-yritys 3DBearin kanssa kehittämän sovelluksen hyödyntämistavoista voi lukea mm. lisää tästä linkistä.

YouTube linkkejä Keuda & 3DBear mm. alla

https://www.youtube.com/watch?v=BRQ_PMCr2Xg&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=3UVJMe55cAk

https://www.youtube.com/watch?v=KZaXejPiH-M&t=2198s

Sovellus on ladattavissa kokeilua varten Apple Storesta tai Google Playsta.

3DBear3DBearin sivuilta voit ladata sovelluksen laajemman version kuukaudeksi käyttöösi.

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi