Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

appeja

Office365 työkaluja Digipajoissa

Office365. Opitaan työkalut, jotka ovat työelämässä vastassa.

 

FB IMG 1599214323076 IMG 4846

 

Hieman Teamsista ja oppimisen muuttumisesta 

(julkaistu Keudassa 15.9.2020, Intra, tietyin osin muutettu soveltuakseen yleisempään jakoon)

Oppiminen muuttuu, se tulee olemaan todennäköisesti entistä sosiaalisempaa, henkilökohtaisempaa, vähemmän “luokkatilaan sidottua”, teknologian kehittyessä nopeammilla verkkoyhteyksillä varustettua, tehokkaammilla sovelluksilla, modernimmilla välineillä varustettua ja muihin ihmisiin ympäri maailmaa tarjolla olevaa. 

​Voidaan yhä paremmin tulla yhteen ratkaisemaan yhdessä merkityksellisiä asioita. Yli rajojen verkossa tai virtuaalisesti. Ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki tämä lisää mm. etäopetusta (sen osuus lisääntynee). 

Miten etäopettaa? 

Mitä mahdollisuuksia meillä on? Mitä digimahdollisuuksia on tarjolla etäopetukseen?  

Etäopetuksen eri muodoista… 

Etäopetuksen eri muodoista voit lukea tarkemmin ERINOMAISESTA esim. Keudan Teamsissa sijaitsevassa Etäopetuksen Neuvontapisteessä olevasta EtäopetuksenOppaasta HUIPPUASIANTUNTIJOIDEN LUOMA KOKONAISUUS, hieman muokattua otetta tässä alla: 

 
Etäopetuksen eri muodot  

Itsenäinen opiskelu verkon avulla  

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti oppijan omilla laitteilla. Tukena voidaan käyttää verkko-oppimisympäristöä ja opetukseen soveltuvia mobiilisovelluksia sekä verkosta löytyviä aineistoja ja opettajan kokoamaa materiaalia...

Monimuoto-opiskelu verkossa ja etänä 

Monimuoto-opiskelu sisältää erilaisia menetelmiä ja työskentelytapoja kuten itsenäistä työskentelyä, työskentelyä pienryhmässä ja työskentelyä opettajan johdolla etäyhteyden välityksellä. Työskentelyssä hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja/tai mobiilisovelluksia, joista opiskelumateriaalit löytyvät, ja joissa oppijat voivat palauttaa tehtäviään sekä saada ohjausta ja palautetta. 

Opiskelu opettajan johdolla verkossa 

Opiskellaan opettajan johdolla oppilaitoksen sähköisessä oppimisympäristössä esim. Moodle (Pinja) tai O365 Teams, joista opiskelumateriaali ja oppimistehtävät löytyvät. Oppimisympäristössä opiskelija voi mm. tehdä tehtäviä ja testejä sekä olla yhteydessä opettajaan ja muihin opiskelijoihin. Voidaan opiskella myös verkossa reaaliaikaisesti, jolloin opettaja ja opiskelijat ovat samaan aikaan päätteen (tietokone, tabletti tai älypuhelin) äärellä, mutta fyysisesti eri paikassa (esim. Microsoft Teams). 

Läsnäolo pikaviestimillä tai videoneuvotteluyhteydellä 

Käytä ensisijaisesti koulun/oppilaitoksen etäopetukseen tarjoamia välineitä ja oppimisalustoja. Esimerkiksi O365 sisältää pikaviestimet ja videoneuvotteluvälineet…  ... (Lähde: EtäopetuksenOpas) 
” 

Lue lisää Etäopetuksen oppaasta mm. Työvaiheista, yhteisöllisestä työskentelystä ym. lisätietoa täällä (LÄHDE, tutustu!) https://fi.wikibooks.org/wiki/Et%C3%A4opetuksen_n%C3%A4yt%C3%B6n_paikka 

- - - - - -  

Verkossa opettaminen ja Teams

Jos haluaa opettaa suoraan verkossa voi käyttää esim. videoneuvotteluita (Teams tapaamisia, esim. puheluita kuvalla tai ilman).  Microsoft Teams antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa tehokkaasti oppitunteja opiskelijoiden kanssa. Nämä Teams video avusteiset oppitunnit sallivat vuorovaikutuksen, joissa opiskelijat voivat esim. kysyä kysymyksiä ja olla vuorovaikutteisempia monin eri tavoin...

Teamsin käyttöön tarvitset tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kaiuttimet.  Verkkokameran käyttö, jotta kaikki voivat nähdä toisiaan lisää varmastikin sitoutumista. Ok! Keudan läppäreistä nämä sinällään jo löytyvät, mutta erilliset kuulokemikrofonit tulisi olla jo Teams toimintasi (vuorovaikutus) parantamiseksi, jotta Teamsin käyttösi onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Teamsilla voit jakaa näyttösi ja esittää vaikka mitä asioita tuon näytön jakamisen kautta, videoiden esittäminen ja nauhoittaminen on helppoa, voit hyödyntää Teamsin sisällä Office365 palveluita hienolla tavalla ja paljon muitakin suosittuja opetuksen ym sovelluksia, joita voi integroida Teamsiin kätevästi. Ja paljon muuta. Voit valita hyvin monenlaisia lähestymistapoja Teamsin käyttöön.  

YTO opettaja voi ehkä jakaa PowerPoint-esityksen (ihan esimerkki), kun taas matematiikan opettaja voi käyttää Onenoten matematiikkatyökaluja ja joku saattaa käyttää Teamsilla aktiivisesti esim. Microsoftin valkotaulua. Joku saattaa käyttää kosketusnäyttöä/ ja digitaalista kynää (niitäkin jo Keudasta löytyy). Mahdollisuuksia on monia. 

Suomen Microsoftin oppilaitostiimin kanavalla jaetaan vinkkejä ja tarinoita oppimisesta ja teknologian hyödyntämisestä: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCe6PYhhDl5oYzuvb7-iWj2-MKSq7VGOC

Käänteisestä opetuksesta (flipped learning) 

Teams mahdollistaa tehokkaan videoiden käytön. Erilaisten videoiden avulla opiskelijat voivat oppia enemmän omassa tahdissaan. He tutustuvat aluksi esim. videoiden kautta opiskeltavaan aiheeseen, jonka jälkeen saatetaan oppia tekemällä. Käänteinen opetus on monimuoto-opetuksen muoto, jossa käytetään apuna internetissä olevia opetusmateriaaleja, jolloin varsinaisella oppitunnilla jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle.

Laadukkaiden videoiden luominen vaatii enemmän työtä jos teet niitä, mutta kannattaa muistaa että myös valmiita saattaa olla tarjolla (muista tekijänoikeudet!, pyytää esim. lupa materiaalin käyttöön tms). Videoiden tuottaminen voi yleensä viedä aikaa, mutta tämä saattaa tulla positiivisina asioina sitten myöhemmin esim. enempänä aikana työskennellä yksilöllisesti opiskelijoiden kanssa. 

Kuinka tuotat videoita opetukseen? 

Esim. PowerPointilla tai Teamsilla voi esim. tallentaa itsensä mukaan videoon missä kuvalla ja puheella kertoo ao. opetettavista asioista. Kun tekee nauhoituksen esityksestä tällä tavalla, oma kerronta ja esityksen muut elementit tallennetaan suoraan esitykseen. Tämän avulla esityksestä voi tulla video, jota opiskelijat voivat katsella ja jota voit aina uudestaan hyödyntää. Ja jos käytät samaa mallia muihin opetusvideoihin, niiden tyyli on silloin samanlainen. 

Omat (tai yhdessä!) tehdyt videot, voit laittaa kaikki omaan Teamsiin välilehdeksi, ..esim. STREAM videokanavan muodossa. Sitä on helppo jakaa eri tavoin opiskelijoille ym., toimii hyvin! Keudassa on tehty jo useita kanavia opetukseen esim. Voit hyödyntää halutessasi myös Flipgridiä, jolla voit saada videot hauskalla tavalla oppimiseen mukaan (Flipgridista myöhemmin lisää)! 

Videopuhelut ja keskustelut Teamsissa ovat keskeisiä, mutta voit liittää opetukseesi Teamsin avulla vaikka mitä! 

Opiskelijoillesi on varmasti hyötyä jos he voivat liittää Teamsiin melkein kaikki opetukseensa keskeisesti liittyvät asiat olivat ne sitten tiedostoja, muita ohjelmia ja/tai sovelluksia, www-sivuja tms! He voivat tehdä Teamsista opiskelun ja työn ”Hubi”, keskuspaikka ao. kokonaisuuteen kuuluvista keskeisistä asioista.

Office365 palvelut suurelta osin mm. Teams ja Office ohjelmat ovat niitä asioita, jotka ovat opiskelijaa työelämässä vastassa.

Pyydä opiskelijoita tekemään sopivia töitä OneNotessa ja ota käyttöön Teamsin mukana tuleva, jokaiselle ryhmälle yhteinen muistikirja, jotta opiskelijat voivat työskennellä yhdessä joidenkin töiden kanssa. Näin opiskelijat oppivat myös tehokkaan OneNote muistikirjan käytön. 

Tarvitseeko opiskelijoiden kirjoittaa jotakin? Tutkimusta, muuta opiskelijatyötä? Pyydä heitä antamaan esim. palautetta toistensa töistä Word Online sovelluksella kommentoimalla tai käyttämällä chat-toimintoa.  He oppivat parantamalla toistensa tekemisiä ja esim. Juuri tekemällä ja kommentoimalla asioita yhdessä. Opettaja voi sitten katsoa ja antaa oman palautteensa. 

Luovuutta, visuaalisuutta ja opiskelijalle merkityksellistä peliin!

Liitä Teamsissa Flipgrid opetukseesi. Salli oppilaidesi aivoriihi Flipgridissä ja kuuntele, katsele oppilaidesi tuotoksia. Opiskelijoiden ääni kuuluviin. Opiskelijat toteuttamaan erikseen ja yhdessä asioita. Tekemään. Ja luomaan.

Tai hyödynnä esityksissä esim. Swayta (PowerPoint on monipuolinen työkalu, mutta Sway on omalla tavallaan huikea). Pyydä oppilaita pohtimaan luomalla Sway, mikä auttaa jäsentämään asioita ja muistamaan. Loistava esitystyökalu, jolla saa mobiililaitteet hyvällä lailla mukaan.

Opiskelijat voivat tehdä myös Forms kyselyjä tai Teamsiin integroituja Thinglink esityksiä. 

Erilaiset tehtävät, kyselyt, tietokilpailut ovat tärkeitä opiskelijoiden oppimisen seuraamiseksi. *** Ja esim. Teamsissa on mm. monipuoliset tehtävä-, arviointi- ja analytiikkatyökalut.

Aina ei ehkä tarvita arvosanaa

Varsinkin etäopetuksessa moni tekniikka voi olla uusi opiskelijoillesi ja lähestyminen voi olla pehmeämpää. O365 Formsilla voi tehdä esim. kyselyitä ja tietovisoja. Annetaan opiskelijoiden esim. tarjota palautetta Forms -sovelluksessa, jotta tiedetään esim. jos opiskeluun esim. uusiin oppimislähestymistapoihin tai esim. tekniikkaan liittyy jotain huolenaiheita.

Etäopetus ja -opiskelu voi olla enemmän kuin ohjausta

Voimme ehkä hieman digirikastaa ja ehkä siten piristää? Tarjoa sinne opetusta ja oppimista rikastamaan (tai ihan lähiopetukseenkin) erilaisia rikastavia piristäviä “digi”elementtejä, joita Keudassa on siis tarjolla paljon. 

Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti.  Menemällä luovempiin suuntiin oppimisesta tulee leikkisämpää, aidompaa, merkityksellisempää, ja oppijat todennäköisesti pitävät siitä. 

Etäopetusta voidaan tehdä eri tavalla ihmisistä, alasta ym. riippuen. Opitaan yhdessä uusia asioita ja autetaan muita. Ihmiset ovat erilaisia, tavat erilaisia, ollaan armollisia itselle ja toisille.

 

- K. Honkonen

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi