Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

vuod digit

Keuda - vuoden digitaalisin teko 2019!

 Keudan digitaalisten oppimismallien vaikuttavuus on havaittu myös oppilaitoksen ulkopuolella, mistä kertoo muun muassa viime vuonna Keudan saama Vuoden digitaalisin teko -palkinto. Keuda onkin monipuolinen digioppimisen edistäjä myös yhteiskunnallisella tasolla.

– " Teemme aktiivista kansainvälistä yhteistyötä ja järjestämme tapahtumia teknologisen murroksen -teemalla. Tänä vuonna kokoamme yhteen oppilaitokset, yritykset ja digialan huiput Ihminen ja ihmisyys teknologisen murroksen keskiössä -tapahtumaan Keravalle 8. lokakuuta" (Kari Honkonen)

Tulossa: Murros 2020

Keuda jatkaa yritystoimijoiden, opiskelijoiden ja koulutuksentarjoajan välistä vuoropuhelua kevään suurtapahtumassa. Murros 2020 tuo 8.10. Keravan Keuda-Talolle robotiikan, tekoälyn ja lisätyn todellisuuden asiantuntijoita ja puheenvuoroja.

Ihminen ja ihmisyys teknologisen murroksen keskiössä

Tapahtuman ohjelma tarkentuu kevään aikana, seuraa Murros 2020 -verkkosivua!

Save the Date: 8.10.2020 

Keudan lisätyn todellisuuden ratkaisut on Vuoden 2019 digitaalisin teko

Atea vdt2

Keuda voitti Atean vuosittain järjestämän vuoden digitaalisin teko -yleisöäänestyksen lisättyä todellisuutta ammatillisessa opetuksessa hyödyntävällä ratkaisullaan. "Moderni teknologia on tuotu perusoppimiseen ja sellaisiin käytännön ammatteihin, joissa sitä ei ole tyypillisesti käytetty. Ratkaisu tukee uudenlaisia oppimistapoja ja oppimateriaalien digitalisoitumista. Se palvelee myös erilaisia oppijoita, sillä se mukautuu oppijan tarpeisiin", totesi palkintoraati saatesanoissaan. Lue lisää tästä.

Teknologinen murros ja mahdollisuudet

Keuda haluaa kannustaa opiskelijoita ja yritystoimijoita uusien teknologioiden ennakkoluulottomaan opiskeluun, kokeiluun ja käyttöönottoon. Samalla haluamme syventää ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja yritysmaailman vuorovaikutusta uusien teknologioiden parissa. Vuosittain järjestettävä 
Teknologinen murros ja mahdollisuudet oppilaitoksille ja yrityksille -tapahtuma  esittelee robotiikan, tekoälyn tai lisätyn todellisuuden hyödyntämismahdollisuuksia ammatillisessa opetuksessa ja yritystoiminnassa.

Murros2019

Keuda Roadmaps

Teknologinen murros ja mahdollisuudet Keudan eri aloille -tapahtumassa 10.4.2019 Keudan eri alat tekivät omat
Digi-tiekarttansa tulevaisuuteen tutkija Risto Linturin johdolla: ”Mitä tulevaisuus aloille näyttää tuovan? Muutos on varmaa.
Mitä ammatteja häviää, mutta mitä uusia syntyy!”

KeudaRoadmaps2
Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi