Hankinnat

 

Osaamisen seurannan kilpailutus, kysymykset ja vastaukset

Osaamisen seurannan kilpailutukseen on 10.12.2018 mennessä tullut alla olevat kysymykset.

1. Kysymyksiä hinnoittelusta:

Kysymys: Miten annetaan OnPremises hinnat vastaan SaaS-hinnat? Miten niitä verrataan ja miten ne pisteytetään? Annetaanko kaksi eri hintaa samassa tarjouksessa vai tuleeko tehdä eri tarjoukset? OnPremises ratkaisussa ensimmäisen vuoden hinta on todennäköisesti merkittävästi kalliimpi, mutta useammalle vuodelle kokonaishinta on edullisempi. Miltä ajalta vertailuhinta lasketaan? Jos annetaan OnPremises hinta, niin miten ylläpidon hinta kuuluu antaa?

Kysymys: Vaatimusmäärittelyn kohdassa ”Hinnoittelu” kysytään vuosikustannusta ja käyttöönottokustannuksia. Lomakkeessa ei ole mahdollista antaa kuin yksi hinta molempiin kohtiin. Annetaanko hinnat pilvipalvelun (SaaS) vai OnPremises -toimitusmallin mukaisena?    

Vastaus: Emme tosiaan huomioineet, että näistä tulee kaksi eri hintaa. Toimittaja voi kopioida "hinta" solut (rivit 6-9) alapuolelle (riveille 12-15) ja laittaa otsikon onko kyseessä SaaS vai OnPremises hinnoittelu. Jos on vain yksi hinta oletamme sen olevan SaaS -hinta. Vertailu tehdään vain SaaS hinnoittelusta. Käyttöönotossa voidaan harkita OnPremises vaihtoehtoa, jos sen hinta on kilpailukykyinen ja toiminnallisesti olisi helpompi (esim. integraatioiden rakentaminen yksinkertaistuu).

2. Tiedonsiirto Studenta Plussasta

Kysymys : Tarjouspyynnössä viitataan useissa kohdissa tiedonsiirtoihin Studentan välillä. Millaiset rajapinnat ja dokumentaation StudentaPlus tarjoaa? Onko mahdollista saada nämä ennen tarjouksen jättämistä? Onko tilaajalla tai Studentan toimittajalla testiympäristö, jonka avulla rajapintoja voidaan testata? Tuleeko siitä kuluja toimittajalle?

Kysymys: Miten StudentaPlus-järjestelmästä on mahdollista noutaa esimerkiksi opiskelijoiden tiedot (rajapinnankuvaus)?

Vastaus: Tällä hetkellä on mahdollista kaksi rajapintaa. Studentan tarjoama rest-rajapinta, josta on vain rajattu pääsy dataa. Toinen vaihtoehto on SQL tietokannan mahdollistamat rajapinnat, jonka tarjoaa tilaaja (ns.raportointikanta). Rajapinnoista ei ole mahdollista saada tällä hetkellä dokumentaatiota, mutta käyttöönotossa on mahdollista saada testiympäristö. Rajapintojen käyttämisestä ei aiheutu kuluja toimittajalle, mutta mahdolliset työkulut pitää sisältyä/arvioida tarjoukseen. Käsittääksemme tiedonsiirto voi olla syklistä (esim kerran päivässä). Näin ollen toimittaja voi arvioida työmääränsä yleisesti käytössä olevien tiedonsiirtomenetelmien avulla (esim. csv, xml, oledb). Rajapinnat muodostetaan yhteistyössä tilaajan kanssa.

 3. Tehtävät

Kysymys: Kun tarjouspyynnössä kuvataan, että “Tehtävien avaus voidaan toteuttaa manuaalisesti avaamalla.“ niin tarkoittaako manuaalisuus, että tehtävälle voidaan asettaa päivämäärä, esim. tämä päivä, jolloin tehtävä tulee suoritettavaksi VAI tarvitaanko painike, jota painamalla tehtävä avautuu?

Vastaus: Tehtävien avaus manuaalisesti tarkoittaa, että opettaja voi sen avata halutessaan opiskelijalle käyttäjäystävällisesti. Asetettu päivämäärä on hyvä ratkaisu, mutta painikekin on toimiva ratkaisu. Eli kumpi tahansa käy.

4. Rajapinnat

Kysymys: Tarjouspyynnössä kysytään eri rajapintoja. Järjestelmässämme on useita rajapintoja (Excel, XML, JSON ym.), joista osalla voi hoitaa vain tiettyjä toimenpiteitä, eli rajapinnat täydentävät toisiaan. Kuuluuko vastata kaikkiin kyllä?

Vastaus: Toimittaja vastaa kyllä, jos järjestelmässä on mahdollista käyttää johonkin toimenpiteeseen kyseistä rajapintaa. Lisätietokenttään kirjoitettava mihin ominaisuuteen/toiminnallisuuteen rajapintaa käytetään. Jos lisätietokenttä on tyhjä, niin silloin kaikkeen dataan pääsee ko. rajapinnan kautta. Tilaaja voi muuttaa pisteytystä, jos rajapinnan käyttömahdollisuus on hyvin vähäistä.

Kysymys: Millä protokollilla autentikointi Studentaplussan ja integroitavan järjestelmän välillä on mahdollista muodostaa?

Vastaus: En oikein ymmärtänyt kysymyksen logiikkaa, koska järjestelmä ei autentikoi Studentaan (LDAP-kirjautuminen). Studentan rest-rajapinta sallii kyselyt vain sovituista ip-osoitteista, eikä autentikointia varsinaisesti tehdä. Jos tietojen haku tapahtuu SQL tietokannasta, niin silloin käytetään tilaajan kanssa sovittavaa autentikointia. Oletan ettei autentikointi tule aiheuttamaan ongelmia toimittajalle. Tämä tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa.

 5. Opiskeluvaihe

“Opiskeluvaiheisiin ryhmittelyä voidaan muokata opettajien toimesta”

Kysymys: Mitä opiskeluvaiheella täsmällisesti tarkoitetaan? Onko se päivämääräväli vai sanallinen kuvaus, kuten alkuvaihe, toteutusvaihe, päättövaihe yms.?

Vastaus: Tässä tarkoitettaan sanallista kuvausta

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi