Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

EHO – Ennaltaehkäisy, Hyvinvointi ja Osallisuus

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

01.08.2014 - 31.12.2015 (Päättynyt)

Rahoittaja Päärahoittaja Opetushallitus, lisäksi osarahoittajina yhteistyökumppanioppilaitokset
Toteuttaja Hanketta koordinoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu ja hanke toteutetaan Sedun lisäksi Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa, Jyväskylän ammattiopistossa, Jämsän ammattiopistossa sekä Keudan ammattiopistossa.
  1. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämien palvelujen kehittäminen
  2. Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman valmisteluprosessin ja toimeenpanon tuki
  3. Opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja materiaalien kehittäminen ja levittäminen
  4. Toimintamallien ja viranomaisyhteistyön kehittäminen äkillisiä kriisi-, uhka- ja vaaratilanteita varten
  5. Opiskeluhuollon laadunvarmistukseen liittyvien omavalvonnan mallien kehittäminen ja levittäminen

Keudan ammattiopiston opiskelijat, joiden hyvinvointiin toimet kohdistuvat. Toiminnallista kohderyhmää ovat ammattiopiston henkilöstö, opiskelijoiden huoltajat ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen työntekijät, joiden toiminnan kautta opiskelijoiden hyvinvointi kohenee. Lisäksi kohderyhmänä ovat kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen johtajat.

Lisätietoa

Lisätietoa hankkeesta Keudan ammattiopiston intranetissä.

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi