Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Kolvi Oy

Ajankohta

01.01.2011 - 31.12.2015 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keuda yhdessä Omnian, Luksian ja Varian kanssa

Tavoitteet

1. Tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttöönoton tehostaminen ja koulutukset

2. Ryhmänohjaajien ja opiskelijahuoltohenkilöstön kouluttaminen sekä yhteistyö huoltajien kanssa

3. Nivelvaiheen yhteistyön mallintaminen

4. Yksilöllisen ohjaus- ja tukisuunnitelman malli

5. Etsivän/ennakoivan työotteen mallin ja henkilökohtaisen tukihenkilön työnkuvan luominen 

Kolvi Oy on Keudan, Omnian, Luksian ja Varian yhteishanke

Kohderyhmä

Ammatillista perustutkintoa suorittavat sekä valmistavassa ja valmentavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Toimenpiteet kohdistetaan ryhmänohjaajiin, opinto-ohjaajiin, opiskelijahuollon henkilöstöön ja esimiehiin.

Lisätietoa

Lisätietoa tavoitteista ja toimenpiteistä hankkeen wikisivuilla.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi