Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Keski-Uudenmaan kisällikoulu

Ajankohta

01.01.2013 - 31.12.2014 (Päättynyt)

Rahoittaja Uudenmaan ELY-keskus
Toteuttaja Keudan aikuisopisto

Tavoitteet

Mestari-kisälli toimintamallin juurtuminen uudelleen rakennusalalle

Rakennusalalle työllistyvien ammattitaito päivittyy, monipuolistuu sekä mestareiden ohjausosaaminen lisääntyy (työpaikkaohjaajat)

Osaamisen kehittäminen tapahtuu aidossa oppimisympäristöllä

Alueellisen kumppanuusverkoston syntyminen

Korjausrakentamisen osaaminen lisääntyy

Alan hiljaisen tiedon siirtyminen

Osaamisen lisääntyminen dokumentoituu ammatti- ja erikoisammat-titutkintojen tai niiden osien suorittamisella

Kohderyhmä

- rakennusalan perustutkinnon suorittaneet (tai joilla suorittaminen jäänyt vähän kesken) alle 30 vuotiaat , jotka eivät ole työllistyneet (kisällit)

- rakennusalan ammattilaiset, jotka ovat pitkään toimineet alalla, mutta ovat tällä hetkellä työttöminä tai työttömyysuhan alaisina

Materiaali

Keski-Uudenmaan kisällikoulu
Koulutusesite

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi