Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

HUIPPU - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

01.01.2017 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Koordinaattori Stadin työelämä- ja oppisopimuspalvelut. Kumppaneina Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Vantaan kaupunki

Tavoitteet

1. Lisätään ja monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua

2. Mahdollistetaan joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen

3. Kehitetään ja hyödynnetään oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistelmiä

4. Tuotteistetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleja

5. Hyödynnetään oppilaitosten olemassa olevaa osaamista osaamisen tunnistamisessa, yksilöllisessä suunnittelussa ja työelämän asiakkuuden kokonaisvaltaisessa prosessin hoitamisessa koulutuksen järjestämismuotoihin liittyen

 

Toimenpiteet

1. Kootaan olemassa olevat mallit ja materiaalit, arvioidaan niiden hyödynnettävyys

2. Kehitetään malleja yhteistyöverkostoissa

3. Järjestetään asiakkaiden kuuntelutilaisuuksia, kerätään palautetta kehittämistyöstä

4. Levitetään tulokset Keudan sisällä ja paikallisesti

 

Tulokset

1. Lisää työharjoittelu-, työssäoppimis- ja oppisopimuspaikkoja joustavien toteutusratkaisujen johdosta

2. Toimivat, selkeät ohjeet ja ohjauskäytännöt joustavien, yksilöllisten polkujen mahdollistamiseksi

3. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun kehittyminen ja verkoston sisäinen vertaisoppiminen (digitaalinen oppimiskäsikirja)

4. Työssäoppimisen ohjaamisen malli erilaisissa uusissa oppimisympäristöissä hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja

5. Läpäisyn läpimenoaikojen paraneminen opiskelijan yksilöllisten polkujen myötä suhteessa nykyiseen

6. Yhden luukun periaate työelämäpalvelujen tarjoamana yrityksille, tarjolla koko oppilaitoksen palveluvalikko

7. Digitaaliset työtehtäväkartoituskortit, joissa tutkinnon perusteet kirjattu tutkinnon osittain osaamisperusteisesti ja kuvattu konkreettisina työtehtävinä

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi