Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen (KUUMA-kuntien TE)

Koordinaatiohankkeet
Ajankohta

01.02.2021 - 30.06.2023 (Käynnissä)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Keuda yhteistyössä KUUMA-kuntien ja TE-hallinnon kanssa

Hankkeen päätarkoituksena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen. Tavoitteet jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin: 

1. Alueellisen yhteistyön kehittäminen 

Kehitetään ohjausyhteistyö Keudan, sen omistajakuntien ja TE-hallinnon välillä. Otetaan käyttöön vakiintunut palveluohjauksen toimintatapa koulutuksen järjestäjän ja kuntien työllisyyden hoidon välille.  

2. Palveluohjaukseen liittyvän yhteistyön tiivistäminen ja mallintaminen. 

Selkeytetään eri tahojen rooleja ja vastuita. Tehdään yhteistyötä ja kohdennetaan resurssit yhteisen asiakkaan parhaaksi. 

3. Pitkäaikaistyöttömien rekrytoinninhenkilökohtaisen kontaktoinnin sekä hakevan toiminnan kehittäminen. 

Kehitetään hakevaa toimintaa niin, että se tukee palveluohjausta. Pyritään saavuttamaan hankkeen kohderyhmä ja saamaan se koulutuksen piiriin hyödyntämällä henkilökohtaisia osaamistarvekartoituksia sekä yksilöllisiä ohjaus- ja tukitoimia.  

4. Henkilökohtaistamisen toimintamallien kehittäminen, alavalinnan osuvuuden parantaminen sekä osaamisen tunnistamisen ja opiskelumotivaatiota kasvattavan toiminnan tukeminen. 

Kehitetään yksilölliseen etenemiseen mallinnettu toimintatapa, dialoginen osaamistarvekartoitus ja kehittymissuunnitelma, jolla vahvistetaan perustaitoja ja tuetaan osaamisen kehittymistä sekä työllistymistä. Pyritään siihen, että kohderyhmä saa tarvittavaa osaamista ja vahvistaa mahdollisuuksiaan työllistyä. Pyritään parantamaan heidän asiakaskokemustaan palveluohjauksesta. 

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja
Ohjaus- ja opiskelijahuolto

Sari Aarnio

040 174 4442

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi