Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

LOOK - Luodaan onnistunut opiskelijakokemus

Ajankohta

04.11.2016 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajina Hyria, Validia Ammattiopisto, TTS, Luksia, Seurakuntaopisto, Omnia

Tavoitteet

Varmistetaan opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin

1. vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja opiskelijahyvinvointia

2. vahvistamalla opiskelijoiden osallisuutta omaan opiskeluprosessiin ja omaan elämään

3. kehittämällä ohjausprosessia, ohjaustaitoja ja kohtaamistaitoja

4. ohjaamalla kohti työelämää ja tulevaisuutta

Toimenpiteet

1. Mallinnetaan ja kokeillaan uudenlaisten ryhmien muodostaminen (opintopiirit, kotiryhmät, työssäoppiminen), kokeillaan uudenlaista ryhmäyttämistä ja luodaan yhteiset orientoivat opinnot Keudaan. Lisätään opiskelijoiden viihtymistä suunnittelemalla ja luomalla yhdessä opiskelijoiden kanssa opiskelijoille tila, jossa voi opiskella ja olla. Pilotoidaan opiskelijoiden tyky-päivä.

2. Uudistetaan HOPS:n laatimisen ja toteuttamisen prosessit yhdessä opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Valmennetaan opettajia tukemaan opiskelijoiden osallisuutta ja vahvistetaan tiimityötä ohjauksessa.

3. Perustetaan, pilotoidaan ja mallinnetaan ohjauskeskus. Rakennetaan kokonaisvaltainen ohjausprosessi, jossa otetaan huomioon myös opiskelijahyvinvointi. Pilotoidaan verkko-ohjausta. Opettajien valmentaminen ohjaajuuteen.

4. Luodaan yhteinen toimintatapa läpi opintojen kestävään uraohjaukseen (CV:n laatiminen läpi opintojen). Järjestetään tapahtumia, tutustumiskäyntejä yrityksiin, järjestetään yrittäjien aamukahvit. Pilotoidaan “Uraohjauskeskus” ja valmennetaan opettajia uraohjaajuuteen.

Tulokset

1. Malleja, joilla varmistetaan opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin sekä päivittynyt ja läpi opintojen jatkuva ryhmäyttämisen tapa (nuoret ja aikuiset yhdessä). Viihtyisät tilat ja avoimet oppimisympäristöt. Opiskelijat aktiivisia osallisia yhteisöllisyyden luomisessa ja opettajat sisäistäneet roolinsa opiskelijoiden kiinnittymisen ja viihtymisen onnistumisessa.

2. Uudistunut HOPS:n toimintatapa ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ohjauksessa. Ohjausta toteutetaan erilaisissa tiimeissä hyödyntäen opiskelijoiden aktiivisuutta.

3. Ohjauksen saatavuus on parantunut, hyvinvointi lisääntynyt ja opiskelijat voivat suorittaa opintojaan omien suunnitelmien mukaisesti. Ohjauskeskus-malli on pilotoitu ja siirrettävissä.

4. Yhteinen laadukas toimintatapa, joka tukee opiskelijoiden työllistymistä ja tulevaisuuden suunnittelua. Tarjotaan tehostettua ohjausta esim. yrityksen perustamiseen ja työelämään siirtymiseen. Opettajat ohjaavat aktiivisesti opiskelijoita työelämään.

Hankkeen osatoteuttajien sivuilta löytyy myös lisätietoja hankkeen toiminnasta.

Omnian sivuthttps://www.omnia.fi/tietoa-omniasta/hankkeet/yhteiskuntavastuu/look-luodaan-onnistunut-opiskelijakokemus

https://www.omnia.fi/uutiset/historian-ensimmaiset-opiskelupaikan-vastaanottamispaivat-leppavaarassa 

http://blogit.omnia.fi/elamaaomniassa/2017/06/02/opiskelijan-asialla-opiskelijoiden-kanssa-look-tyopajassa/,

Seurakuntaopiston sivut: https://www.seurakuntaopisto.fi/kehittaminen/hankkeet/look-luodaan-onnistunut-opiskelijakokemus/

Hyrian sivut: https://www.hyria.fi/projektit/pedagogisen_kehittamisen_hankkeet/look-_luodaan_onnistunut_opiskelijakokemus?v_11207=37424#editbar11207

Validian sivut: http://www.validia-ammattiopisto.fi/asiantuntijapalvelut/kehittamistoiminta/projektit/kaynnissa-olevat-projektit/look-luodaan-onnistunut-opiskelijakokemus/

Luksian sivut: https://www.luksia.fi/tietoa-luksiasta/kehittamisprojektit/oph-projektit/look/

TTS:n sivut:  http://www.tts.fi/

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi