Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Nuoret koulutuksella liitoon

Ajankohta

01.01.2018 - 31.12.2018 (Käynnissä)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Alueellisen toimintamallin kehittäminen ja pilotointi sekä uusien toimintamallien kehittäminen opintoihin pääsemiseksi
perusopetuksen jälkeen ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten saamiseksi koulutukseen.

1. Luodaan eri toimijoiden kuntakohtainen toimintakulttuuri ja yhteistyömalli sekä pilotoida sitä Järvenpäässä
2. Kehitetään ja tuotteistaa erilaisia toimintamuotoja ja palvelutuotteita, joiden avulla nuorelle luodaan oma polku ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi
3. Kehitetään ja juurrutetaan Liito-kokeilun toimintamalli osaksi Keudan toimintaa eri toimialoilla ja eri paikkakunnilla

Toimenpiteet

Tavoite 1:
1. Kartoitetaan nuorten parissa työskentelevät Järvenpään kaupungin, muiden oppilaitosten, TE-hallinnon ja kolmannen
sektorin toimijat
2. Kuvataan kunkin toimijan keskeiset tehtävät
3. Laaditaan toimintaprosessi ja kuvataan kunkin toimijan rooli (tehtävät, vastuut) prosessissa
4. Sovitaan tiedottamisen käytännöistä ja vastuista
5. Toimintamallin käyttöönotto Keski-Uudenmaan muissa kunnissa

Tavoite 2:
1. Nimetään työryhmät kuhunkin aihekokonaisuuteen (esim. orientaatiokurssit, työelämälähtöiset kokeilut, tiedottamiseen
liittyvät aihealueet, opintokokonaisuuksien suunnittelu jne.)
2. Työryhmien esitykset ja päätökset kokeiltavista malleista tai tuotteista
3. Tuotettujen toimintamallien ja tuotteiden pilotointi
4. Tulosten ja palautteen kerääminen ja analysointi
5. Tulosten levittäminen

Tavoite 3:
1. Liito-kokeilun toiminnan mallintaminen
2. Mallin soveltuvuuden selvittäminen eri toimialoille
3. Yhteistyökumppaneiden kartoitukset
4. Työkohteiden etsiminen valituille toimialoille
5. Pilotointien käynnistäminen
6. Tulosten ja palautteen kerääminen
7. Toiminnan vakiinnuttaminen Keudassa sekä levittäminen muihin Keski-Uudenmaan kuntiin

Tulokset

1.Toimiva yhteistyömalli kuntatoimijoiden, TE-hallinnon, kolmannen sektorin ja koulutuksen järjestäjien välillä
2. Kehitetty toimivia toimintamalleja ja palvelutuotteita, joiden avulla on saatu luotua väyliä ammatilliseen koulutukseen
nuorille, jotka olisivat muuten jääneet koulutuksen ulkopuolelle
3. Liito-kokeilu on mallinnettu ja levitetty myös muille toimialoille kuin rakennusalalle

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi