Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

#NuoriTöihin

Ajankohta

01.09.2016 - 31.08.2018 (Päättynyt)

Rahoittaja ESR
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä koordinoi. Osatoteuttajina Hyria, TTS, Seurakuntaopisto, Validia, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula

Tavoitteet

1. Nuorten työllistymisen ja oman ammattialan löytämisen vakinaistaminen osaksi Ohjaamo toimintaa

2. Työhönvalmennuksen toimintamallin kehittäminen osaksi Ohjaamoa

3. Mikro- ja pk-yritysten tukeminen nuorten ammatillisten valmiuksien kehittämisessä

4. Yritysyhteistyötoimintamallin vakinaistaminen ja nuorten työllistämisen resurssien optimointi

5. Kohtaannon parantaminen ja opinnollistamisen tuominen osaksi tuettua työllistämistä

 

Toimenpiteet

1. Nuoren henkilökohtaisen opinto- tai työllistymispolun sekä etenemistavoitteiden määrittely

2. Nuorten työelämävalmiuksien arviointi ja tarvittavan valmennuksen toteuttaminen

3. Nuorten työkokeilu- ja palkkatukijaksoja opinnollistaminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja osatutkintojen suoritusmahdollisuuksien kehittäminen

4. Tuetun valmennuspalvelun kehittäminen yritysten ja työnantajien nuorten rekrytoinnin tueksi

5. Mikro- ja pk-yritysten tukeminen nuorten ammatillisten valmiuksien kehittämisessä

6. Toimialakohtaisen työhönvalmennusmallin kehittäminen nuoren etenemissuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisen tueksi yhteistyössä TE-hallinnon, oppilaitosten ja työnantajien kanssa

7. Kuntakohtaisen Keski-Uusimaa –tukityöllistämispaketin luominen

 

Odotetut tulokset

1. Hankkeessa kehitettyjen työhönvalmennusmallien vakinaistaminen osaksi Ohjaamon toimintaa ja palveluprosessia

2. Kuntien sisäisten ja ulkoisten työhönvalmennuskäytäntöjen rakentuminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin

3. Alueen oppilaitosten ura- ja työllistymissuunnittelun osaamisen kasvaminen ja keskeyttäneiden tukipolkujen vahvistuminen

4. Pitkän aikavälin tuloksena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten kiinnittyminen koulutukseen ja työelämään sekä heidän ammatillisten valmiuksiensa parantuminen

 

Kohderyhmä

Hankkeen toiminta kohdistuu ensisijaisesti:

1. Alle 30-vuotiaat heikossa työmarkkina-asemassa olevat: koulupudokkaat, koulun keskeyttäneet, alanvaihtaja, uraetsijät, ilman ammattikoulutusta oleva sekä maahanmuuttajataustaiset nuoret

2. Kuntien, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien henkilöt, jotka osallistuvat valmennuksen ja uraohjauksen toteuttamiseen sekä mallintamiseen käytännössä

3. Yritysten nuorten rekrytointiin ja perehdyttämiseen osallistuvat henkilöt

liput ja logot

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi