Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen - OLO

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

13.11.2020 - 30.06.2022 (Käynnissä)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Päätöteuttaja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, osatoteuttajina mukana Careeria Oy, Luovi, Hyria, Samiedu, Kankaanpään opisto, Kpedu, OSAO, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, LHKK, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Luksia, Omnia, Oulun Palvelualan Opisto, OPAO, Riveria, Sataedu, Sakky, Sedu, Työtehoseura Ry, Vamia, YSAO, SDO, Spesia ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Hankkeen kehittämistyö rakentuu kolmen ohjauksen vaiheen ja kehittämisteeman ympärille

  • Kehittämistiimi I: Ennen opintoja
  • Kehittämistiimi II: Opintojen aikana
  • Kehittämistiimi III: Opintojen jälkeen

 

Tavoitteet

1. Ohjauksen laadun kehittäminen toisen asteen nivelvaiheessa (hakeutuminen)

2. Opinto-ohjauksen ja uraohjauksen sulauttaminen yhdeksi kokonaisuudeksi opiskelijan HOKSissa ja opintopolulla koko opiskelupolun aikana eri oppimisympäristöissä

3. Ohjauksen laadun kehittäminen lukioiden ja korkea-asteiden kanssa yhteistyössä

 

Toimenpiteet

1. Yhteistyössä perusopetuksen ja toisen asteen kanssa tehdään ohjaussuunnitelma, joka huomioi oppivelvollisuusiän nousun, eri vaihtoehdot aloittaa opinnot ja uraohjauksen. Lisäksi huomioidaan erityisen tuen tiedonsiirron sujuvuus.

2. Laaditaan ohjauksen toimintamalli sekä toimipistekohtaiset suunnitelmat jatko-opintojen ja työllistymisen edistämisestä (työnhakupajat, työtorit yms.)

3. Yhteistyössä lukioiden ja korkea-asteen kanssa tehdään malli, joka huomioi yksilöllisen urasuunnitelman

 

Tulokset

1. Ohjaussuunnitelma perusasteelta toiselle asteelle oppivelvollisuusikäisille

2. Ohjaus- ja työllistymissuunnitelma sekä toimintamalli, toimintasuunnitelma ja vuosikello

3. Ohjaus- ja yhteistyömalli lukio-opintojen ja korkea-asteen opintojen suorittamiseksi ammatillisten opintojen rinnalla

Yhteyshenkilöt

Kehittämisasiantuntija
Kehittämisasiantuntijat

Rita Hintsala

050 351 3712

Palveluesimies
Esimiehet

Erja Kärnä

050 372 0837

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi