Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

OpsoDiili-koordinaatiohanke

Ajankohta

01.03.2015 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja ESR-rakennerahasto, tl 4. Koulutus, ammattitaito, elinikäinen oppiminen
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

1. Oppisopimuskoulutuksen tunnettuuden parantaminen nuorten, yritysten parissa

2. Yhteisiä toimintamalleja oppisopimuskoulutukseen

3. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjien välisen viestinnän kehittäminen

Toimenpiteet

1. Luodaan valtakunnallinen toimintasuunnitelma nuorten, työnantajien ja keskeisten verkostojen yhteistyön kehittämisen osalta.

2. Hyvien toimintamallien työpajat keväällä/syksyllä 2015 neljä kappaletta. Työpajat järjestetään eri suuralueilla.

3. Valtakunnallinen Opsodiili –kiertue 12 paikkakunnalla

4. Oppisopimustoimijoiden Välittäjä-valmennukset

5. Oppisopimusverkoston tiedotus- ja oppimisalusta

6. Nuorten oppisopimuskoulutuksen innovointikokeilut ja valmennus

7. Hankekokonaisuuden laadullinen arviointi

8. Hankkeessa tiedottaminen: yritykset, nuoret ja yhteistyökumppanit

Odotetut tulokset

1. Oppisopimusverkoston työn kannalta oleelliset ydinverkostot ja toimintamallit on mallinnettu kansallisella tasolla.

2. Opsodiili-verkkoalusta, jossa avointa tietoa kaikille oppisopimustoimijoille yhteisistä pelisäännöistä ja malleista.

3. Oppisopimustoimistoilla on "välittäjiä" jotka toimivat yritysten ja nuorten kohtauttajina sekä antavat ohjausta konkreettista työpaikoille.

4. Nuorten oppisopimuskoulutuksen aloitukseen on rakennettu uusi toimintamalli innovaatiotoiminnan hyödyntämiseen joka tuottaa lisäarvoa työnantajille.

5. Oppisopimustoimijoilla on yhteinen aktiivisesti päivitettävä informaatio, viestintä ja ohjausmateriaali, jota voi muokata oman alueen tarpeisiin.

6. Oppisopimustoimijat osaavat viestiä paremmin ja tehokkaammin työnantajien ja verkostojen kanssa.

Kohderyhmä

Hankkeen toiminta kohdistuu ensisijaisesti:

  • oppisopimustoimijoiden henkilöstöön
  • yrityksiin
  • nuoriin asiakkaisiin: peruskoululaiset, nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 25-vuotiaat sekä muut hankkeen kohderyhmään kuuluvat nuoret.
  • yläkoulun, ammattiopistojen ja lukioiden opinto-ohjaajiin
  • yläkoulun, ammattiopistojen ja lukioiden opettajiin
  • TE-toimistojen henkilöstöön
  • sosiaalitoimen ja työpajojen henkilöstöön
  • työelämään tutustujiin
Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi