< Takaisin hankkeisiin

OptimumPlus

Kansainväliset hankkeet
Ajankohta

01.06.2016 - 31.05.2018 (Päättynyt)

Rahoittaja Erasmus+
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden mahdollistaminen, etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden liikkuvuuden mahdollistaminen.

Toimenpiteet

1. Myönnetään apurahoja ulkomaan jaksoille sekä opiskelijoille että henkilökunnalle

2. Käydään läpi olemassa olevat prosessit, lomakkeet ja valmennus sekä varmistetaan niiden sopivuus erityisen tuen opiskelijoille, sovitaan tarvittavista toimintatavoista

Odotetut tulokset

1. Yhteensä 87 toteutunutta ulkomaan jaksoa, joista opiskelijoita 68 ja opetushenkilöstöä 19

2. Erityisen tuen opiskelijoiden tukiprosessi valmis ja käytössä

Yhteyshenkilöt

Kv-koordinaattori
Kansainvälinen toiminta

Katriina Lammi

040 174 5533

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi