Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Osaaminen näkyväksi ja valinnat sujuvaksi

Ajankohta

04.11.2016 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajina Esedu, Hyria, Faktia, Sskky, Ysao

Tavoitteet

1. Rakentaa koulutuksen järjestäjän opintotarjonta tutkinnon/tutkinnon osan sisältämän osaamisen perustella

2. Varmistaa tutkinnon suorittaminen vahvistamalla henkilökohtaistamista ja toteuttamalla yksilöllisiä opintopolkuja

3.Kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelussa

Toimenpiteet

1. Tunnistetaan tutkinnon/tutkinnon osan osaaminen ja määritellään ne osaamiskokonaisuuksiksi. Tunnistetaan eri tutkintojen, osaamisalojen ja tutkinnon osien yhteneväisyyksiä. Selvitetään opiskelijoilta mitä informaatiota he tarvitsevat opintotarjonnasta valintojensa pohjaksi. Luodaan malli osaamisperustaisen opintotarjottimen rakentamista varten ja testataan mallia sovituilla tutkinnoilla/aloilla.

2. Selvitetään nykyiset HOPS- ja henkilökohtaistamisen käytännöt sekä reformin edellyttämät henkilökohtaistamisen periaatteet. Määritellään vastuu ja työnjaot henkilökohtaistamisessa.  Tutkitaan ja määritellään opiskelijan rooli, vastuu ja itseohjautuvuuden merkitys henkilökohtaistamisen prosessissa. Varmistetaan opiskelijan mahdollisuus tehdä valintoja ja suorittaa opintoja joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Testataan opintotarjotinmallin toimivuus henkilökohtaistamisprosessissa. Kuvataan ja otetaan käyttöön Keudan henkilökohtaistamismalli.

3. Tarjotaan henkilöstölle koulutusta ja tukea opintojen osaamisperusteiseen suunnitteluun ja oppimisympäristöjen toteuttamiseen. Perehdytetään opetushenkilöstö käyttämään opiskelijahallintojärjestelmässä olevaa digitaalista työkalua henkilökohtaistamisessa.

Tulokset

1. Koulutuksenjärjestäjällä on kuvaus opintotarjonnan suunnitteluprosessista ja malli kuvata tutkinnon osien sisältämä osaaminen yhtenäisellä tavalla, jonka mukaan moduloitu opintotarjonta laaditaan. Opintotarjonta on kaikille opiskelijoille yhteinen.

2. Keudan henkilökohtaistamisprosessista on laadittu kuvaus. Opiskelijat voivat opintotarjonnasta valita ja suunnitella oman polkunsa tarvittavan osaamisen hankkimiseksi yhteistyössä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.

3. Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa neuvoa ja ohjata henkilökohtaistamisessa ja opintopolkujen rakentamisessa.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi