Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Osallistu ja voi hyvin - OVH

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

13.11.2020 - 30.06.2022 (Käynnissä)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Päätoteuttaja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Osatoteuttajina mukana Careeria Oy, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry, Kainuun ammattiopisto, Ammattiopisto Live, Tampereen seudun ammattiopisto, Omnia, OSAO, Savon koulutuskuntayhtymä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Salpaus, SAKKI ry ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Tavoitteet

1. Opiskelijakuntatoiminnan aktiivisuuden, läpinäkyvyyden ja vaikuttavan toiminnan edistäminen

2. Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien systemaattisen toimintamallin luominen

3. Tuutoritoiminnan kehittäminen ja valmennuksen käynnistäminen

 

Toimenpiteet

1. Luodaan toimintamalli opiskelijakuntatoimintaan ja opinnollistetaan opiskelijakuntatoiminta osaksi opiskelupolkua (HOKSia). Tehdään toimintamalliin prosessikuvaus ja vuosikello sekä muotoillaan opiskelijatoiminnan ohjaajan tehtävänkuva. Yhteensovitetaan opiskelijakuntatoimintaa ja tuutoritoimintaa. '

2. Kehitetään opiskelijapalautteen keräämistä ja tulosten hyödyntämistä yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa.

3. Tiedotetaan osallisuuden mahdollisuuksista sisäisillä ja ulkoisilla sivuilla sekä opiskelijoiden orientaatiossa sekä digitaalisissa ympäristöissä. Kehittämistyötä ja viestintää tehdään yhdessä opiskelijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.

4. Tehdään tuutoritoimintamalli, prosessikuvaus ja vuosikello sekä tuutoreiden valmennusmalli. Luodaan tehtävänkuvat eri tuutoreille ja opinnollistetaan tuutoritoiminta osaksi opiskelupolkua (HOKSia) ja toteutetaan tuutorivalmennus

 

Tulokset

1. Opiskelijakuntatoiminnan ohjaukseen on laadittu toimintamalli, prosessikuvaus ja vuosikello. Opiskelijatoiminnan ohjaajalle on laadittu tehtävänkuva. Opiskelijakunta toimii niiden mukaisesti.

2. Opiskelijoilla on aitoja ja toimivia vaikuttamismahdollisuuksia, jotka ovat aktiivisessa käytössä. Tiedottamisessa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä.

3. Tuutoritoimintaan on laadittu valmennusmalli ja tuutoritoiminta on vakiintunut. Valmennusta toteutetaan myös digitaalisissa ympäristöissä. Vertaistuutoreille on laadittu roolit:

  • Liikuntatuutori
  • Markkinointituutori
  • KV-tuutori
  • Yhteisötuutori

Yhteyshenkilöt

Kehittämisasiantuntija
Kehittämisasiantuntijat

Rita Hintsala

Kehittämisasiantuntija
Kehittämisasiantuntijat

Erja Kärnä

050 372 0837

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi