Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Parasta Palvelua

Ajankohta

01.11.2017 - 31.12.2019 (Käynnissä)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Koordinoija: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda. Alueelliset hankkeet, koordinoijat: Helsingin kaupunki, Stadin aikuisopisto, Gradia, Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Kehittämisverkosto: 27 koulutuksen järjestää osatoteuttajina, verkostossa myös noin 70 koulutuksen järjestäjää. Kehittämisverkostoon pääsevät mukaan kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät.

Kehittämisohjelma kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanokokonaisuuteen, joka tekee tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen kanssa.

Parasta palvelua -kehittämisohjelma tukee työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luo oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistaa palveluprosessia. Kehittämisohjelma tukee koulutuksen järjestäjien omaa reformityötä ja toimintatapojen uudistumista. Verkosto koostuu koko maan kattavasta neljästä alueverkostosta, joiden kautta tuetaan sekä uusia että jo toimivia koulutuksen järjestäjiä työpaikalla järjestettävän koulutuksen uusien toimintamallien käyttöönotossa.
 
Parasta Palvelua rinnalla toimivat Parasta digiohjausta-, Parasta DigiTukea- sekä Parasta osaamista -verkostohankkeet. Parasta DigiOhjausta tiivistää opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä digitaalisin välinein. Parasta Digitukea kehittää koulutuksen järjestäjien sähköisiä järjestelmiä toimiviksi palvelukokonaisuuksiksi. Parasta osaamista kehittää opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä kokoaa työpaikkaohjaajien koulutuksen toimintamalleja. Parasta-kokonaisuuden osat tukevat toisiaan ja tarjoavat koulutuksen järjestäjälle tarpeellisen lisäresurssin reformin mukaisen toiminnan järjestämisessä.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi