Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Prikka

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

13.12.2017 - 31.12.2019 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Luksia koordinoi, Keuda mukana kumppanina

Tavoite

1. Opintotarjonnan rakentaminen niin, että se mahdollistaa opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnittelun ja käytännön toteuttamisen

2. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun ja HOKSin laadinnan prosessien toimivuuden varmistaminen

3. Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaavat tukea opiskelijaa opintojen henkilökohtaistamisessa ja uraohjauksessa

 

Toimenpiteet

1. Laaditaan opintotarjonnan osaamisperusteiset kuvaukset tutkinnon osittain toteutussuunnitelmiin ja suorituspolkujen esimerkit erilaisiin vaihtoehtoisiin yksilöllisiin polkuihin

2. Rakennetaan opintotarjonta StudentaPlus-järjestelmään niin, että henkilökohtaistamisessa opettajat ja opiskelija saavat rakennettua koko koulutuksen osalta tutkinnon osittain opiskelijan oppimispolun

3. Kehitetään erilaisia vaihtoehtoisia suorituspolkuja koko tutkintoja suorittaville sekä tutkinnon osia suorittaville opiskelijoille

4. Mallinnetaan ohjauksen ja tuen prosessit yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen tukemiseksi

5. Laaditaan ohjauksen ja tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännöllinen ohjeistus

6. Järjestetään opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia opintojen henkilökohtaistamisesta ja uraohjauksesta

 

Odotetut tulokset

1. Osaamisperusteisesti rakennettua opintotarjontaa hyödynnetään yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa

2. Henkilökohtaistamisprosessi on selkeä ja toimiva. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on käytössään ohjausprosessin tueksi käytännölliset ohjeet. Opintohallintojärjestelmä vastaa henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun tarpeisiin.

3. Opetus- ja ohjaushenkilöstö hallitsee henkilökohtaistamisen prosessin, osaa suunnitella tarpeelliset ohjaus- ja tukitoimet, hyödyntää opintotarjontaa osaamisen hankkimisen suunnittelussa

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi