Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

SÄKÄ – Sähköisen haun menettelytavat ja käyttöönotto

Ajankohta

01.08.2013 - 31.12.2014 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Yhteistyökumppanina Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Espoon seudun koulutuskuntayhtymän ja Vantaan ammattiopiston kanssa.

Tavoitteet

1. Tukea uudistettujen opiskelijaksi ottamisen perusteiden käyttöönottoa

2. Tukea laajennetun sähköisen haun menettelytapoja

3. Kehittää opiskelijaksi ottamisen vaihtoehtoja ja menettelyjä aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneille

Toimenpiteet

1. Haku- ja valintamenettelyjen kehittäminen

2. Erillisvalintojen kehittäminen, aikataulutus, osaa-misen tunnistamisen ja tunnustamisen tukeminen

3. Kielikokeiden sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden menettelytapojen laatiminen

Odotetut tulokset

1. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden, kielikokeiden ja harkintaan perustuvan valinnan prosessikuvaukset

2. Uusien sähköisen yhteishaun ryhmien opiskelijava-lintamenettelyn ja erillisvalintojen prosessikuvaus

3. Vahvistettu yhteistyö ammattiopiston, aikuisopiston ja oppisopimuskeskuksen välillä

Kohderyhmä

Koulutukseen hakevat opiskelijat, sekä Haku- ja valintaprosessiin liittyvä henkilöstö

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi