Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

TEPPO – Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle

Kumppanuushankkeet
Ajankohta

04.11.2016 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetushallitus
Toteuttaja Päätoteuttajana Salpaus. Osatoteuttajina Keuda, Sedu, Kpedu, Osao, Omnia

Tavoitteet

1. Henkilökohtaistamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvää prosessin- ja tiedonhallintaa kehitetään vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita. Henkilökohtaistamiseen liittyvää prosessia tehdään yhtenäiseksi. Keudan koulutukset ja opiskelijat saadaan yhteen opintohallintojärjestelmään.

2. Keudan ja valtakunnallisten palveluiden rajapinnat ovat kunnossa henkilökohtaistamisprosessin toteuttamiseksi. Keudalla on valmius ottaa kansalliset palvelut osaksi opintohallinnon ratkaisua. Opintopolku.fi-palvelulla hakeudutaan kaikkeen ammatilliseen tutkintotavoitteiseen koulutukseen.

3. Osaamisperusteinen koulutustarjonta julkaistaan opiskelijalle Opintopolku.fi-palvelussa. Opintohallintojärjestelmän kautta tehtävät opintojen valinnat henkilökohtaisen tarpeen mukaan ovat sujuvia.

Toimenpiteet

1. Kuvataan henkilökohtaistamiseen liittyvät prosessit ja niihin liittyvä tiedonkulku (tiedon synty, käsittely ja käyttö). Keudan uusi käyttöönotettava opintohallintojärjestelmä rakennetaan tukemaan henkilökohtaistamis-prosessia ja siinä käytettävän sekä tuotettavan tiedon hallintaa.

2. Keuda jatkaa yhteistyötä AMOSAA/Editoitava haku-lomake/Koski-toteuttajien ja opintohallintojärjestel-mätoimittajien välillä ja pilotoi ja ottaa käyttöön uusia kansallisia palveluita. Keudan järjestelmä- ja tietoarkkitehtuuri kuvataan. Työhön osallistuu kattava joukko opetuksen ja tukitoimintojen toimijoita.

3. Opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö otetaan mukaan hakeutumisprosessin ja opintoihin ilmoittautumisen kehittämiseen. Prosessikuvaukset tehdään ja sovitaan yhteiset toimintatavat.

Tulokset

1. Reformin mukaiset henkilökohtaistamisen prosessikuvaukset on tehty ja niissä käytettävän sekä tuotettavan tiedon hallinnointikäytännöt on sovittu. Uusi opintohallintojärjestelmä tukee henkilökohtaistamisprosessin toimintaa. Keudassa on edellytykset käyttää tarvittavia henkilökohtaistamiseen ja osaamisen tunnustamiseen liittyviä tunnuslukuja raportoinnin tarpeisiin ja edelleen tiedolla johtamiseen.

2. AMOSAA-työkalulla luotuja Keudan opetussuunnitelmia/koulutuksen toteutussuunnitelmia. Keudassa on testattu editoitavaa hakulomaketta (joustava hakuvaihe ja tarvittava tieto eri osapuolilla hallussa). Koski-vaatimukset on huomioitu ja rajapintaa on testattu. Keudan järjestelmä- ja tietoarkkitehtuuri on kuvattu.

3. Keudalla on selkeästi esitetty ja kattavasti julkaistu koulutustarjonta Opintopolku.fi-palvelussa. Opiskelija pystyy tarkastelemaan jo hakeutumisvaiheessa koulutuksia tarkemmin. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja tekemään valintojaan.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi