Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

TYKKI – Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen

Ajankohta

01.12.2016 - 31.12.2017 (Päättynyt)

Rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on koordinaattori. Kumppaneina Stadin työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Vantaan kaupunki

Tavoitteet

1. Kehitetään koko henkilöstön työelämosaamista

2. Kehitetään ja monipuolistetaan palvelutoimintaa työelämälähtöisemmäksi

 

Toimenpiteet

1. Kehitetään malli työelämäyhteistyön toteuttamiseen, ml. kansainvälistymisen näkökulma

2. Kehitetään työelämäosaamisen kriteeristö

3. Toteutetaan henkilöstön työelämäjaksot (väh. 15 Keudassa). Työelämäjaksojen tavoitteena on erityisesti yritysyhteistyön syventäminen ja työpaikkaohjauksen kehittäminen

4. Edistetään bisnestoimijaverkoston ja palveluinnovaatioiden syntymistä

5. Varmistetaan tutkinnon nopeampi tutkinnon suorittaminen 365/24/7-asiakaspalvelumallia kehittämällä

6. Kehitetään palvelumittareita asiakaskokemuksen parantamiseksi

7. Vahvistetaan yritysten tietoisuutta ammatillisen koulutuksen uudistuksista ja niiden vaikutuksesta työelämäyhteistyöhön, ml. arviointi

8. Luodaan elinkeinotoimijoiden kanssa toimintamalli työelämäyhteistyölle

 

Odotetut tulokset

1. Selkeä työelämäjaksojen toteutusta koskeva malli

2. Vähintään viisitoista 15 keudalaista käynyt työelämäjaksolla (muutosagentit)

3. Työelämäyhteistyön malli

4. Neljä-kuusi uutta koulutuspalveluratkaisua

5. Toimivat työelämäsuhteet ja kumppanuudet

6. Alueellinen bisnestoimijaverkosto

7. Työelämän tietoisuus ammatillisen koulutuksen reformista kasvanut

8. Opiskelijan yksilöllinen 365/24/7 -palvelumalli yritystarpeiden pohjalta

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi