Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin hankkeisiin

Uusi Osaaja 3

Ajankohta

01.03.2013 - 31.12.2014 (Päättynyt)

Rahoittaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Toteuttaja Keuda, osatoteuttajina Luksia ja Salpaus

Tavoitteet

1. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan perehdytysvaiheen vertaismentorointimalli, jossa huomioidaan myös pedagogisen osaamisen haasteet. Mallin avulla perehdytetään työtehtäviin, työyhteisöön sekä työympäristössä tapahtuvista muutoksista johtuvaan uuteen osaamiseen (esim. uudistuvan opettajuuden edellyttämiin pedagogisiin ratkaisuihin).

2. Hankkeessa kehitetään henkilöstön tietoyhteiskuntaosaamista. Tvt-taitojen perustason saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan hankkeessa toteutettavaan osaamiskartoitukseen perustuen. Edistyneistä käyttäjistä muodostetaan tukiryhmä, jonka tehtävänä on edistää tvt-opetuskäyttöä koko kuntayhtymässä. Näin pyritään lisäämään olemassa olevien tvt-resurssien tehokkaampaa ja monipuolisempaa opetuskäyttöä.

3. Hankkeessa edistetään opetuksen laatutyötä kartoittamalla ja hahmottamalla opetusmenetelmiä, jotka ovat yhteneväiset uudistuvan opettajuuden ajatusmaailman kanssa. Näitä menetelmiä ja toimintatapoja levitetään ja jalkautetaan oppilaitoksen arkeen.

 

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on koko kuntayhtymän opetushenkilöstö.

 

Lisätietoa

Lisätietoa tavoitteista ja toimenpiteistä hankkeen wikisivuilla.

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi